Voorwoord

 

Liefde vindt altijd zijn weg

 

We kijken met elkaar terug op een stormachtig jaar… Aan de start van dit boekjaar hoopten we nog dat we corona met een paar maanden konden uitzwaaien. Wel hadden we onszelf als organisatie uitgedaagd door onze plannen om te gooien en ervan uit te gaan dat we het hele jaar nog in een lockdown zouden zitten, een worst case scenario. Het is maar goed dat we toen niet wisten dat dat ook echt het geval zou zijn.

De impact van de pandemie is groot, weten we inmiddels. Juist mensen in extreme armoede, en kinderen in het bijzonder, zijn zwaar getroffen. De armoedebestrijding in de wereld ging 10 jaar terug in de tijd.

Ook de kerk heeft het moeilijk in coronatijd. De vraag dringt zich op hoe de kerk in deze tijd haar missie en taak goed en effectief kan uitvoeren. We ondervonden, ook als organisatie, hoe moeilijk het ontbreken van mogelijkheden om elkaar live te ontmoeten en te bemoedigen is.

En toch

Aan het begin van de crisis werd het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst belangrijk voor ons. Jezus roept zijn discipelen op hun net aan de andere kant uit te werpen. Met een overweldigende vangst als gevolg. Ondertussen heeft Jezus de maaltijd op de oever al klaarliggen. Het leerde ons om oude manieren los te laten en te zoeken naar nieuwe wegen. Dat alles in de overtuiging dat God graag samenwerkt met ons, maar niet afhankelijk is van ons. In die ontspannenheid zijn we heel hard aan het werk gegaan.

‘Liefde vindt altijd zijn weg’, zei Compassion President en CEO, Jimmy Mellado. Hij bedoelde daarmee dat in alle 25 landen waarin we werken het gelukt is om ondanks obstakels toch kinderen en hun gezinnen te bereiken. Alle creativiteit en ondernemerschap van de collega’s in het veld werd aangesproken. Via hen hoorden we ook de indringende verhalen over honger, ontwrichting én hoop.

 

Elk kind gezien

Elke kerk waarmee wij partneren heeft zo’n 250 tot 300 kinderen en hun gezinnen onder hun hoede. In zo’n kerk weten meerdere mensen zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bescherming van de kinderen. Zo is er voor elk kind (zolang het niet tijdelijk verhuisde naar een andere omgeving) liefde, bescherming en aandacht geweest. Voor ons bewijst het opnieuw de kracht van ons programma. Het is moeilijk om te zorgen dat de juiste hulp bij de juiste deur naar binnen gaat. Compassion is in staat ook die laatste cruciale meters af te leggen. We zijn bijzonder dankbaar voor de wegen en mogelijkheden die onze partnerkerken daarin gevonden hebben.

Hoe dan?

De creativiteit van collega’s in veldlanden vormde ook een bron van inspiratie en motivatie voor ons als collega’s in Nederland om door te gaan en niet te verslappen. Een paar dingen die we gedaan hebben om daarvoor te zorgen:

 • Online op alle vlakken verbeteren en innoveren.
 • Blijven verbinden als organisatie en volop inzetten op interne communicatie.
 • Nieuwe ideeën snel omarmen, uitproberen en verbeteren.
 • Veel monitoren (extern en intern) en snel bijschakelen.
 • Internationaal goed samenwerken om zoveel mogelijk samen te doen en van elkaar te leren.
 • In nauw contact blijven met de collega’s in het veld en met relaties in Nederland.

25 jaar & 50.000 gesponsorde kinderen

Dat alles heeft ervoor gezorgd dat we rond het moment dat Compassion Nederland 25 jaar bestond, we het 50.000e gesponsorde kind mochten inschrijven. Een jaar eerder dan we hadden gedacht. We hebben gedroomd van groei, maar hier durfden we niet op te hopen. Tegelijk was er een enorm verlangen om juist op dit moment – nu de aantallen van kinderen in extreme armoede weer blijven stijgen in plaats van afnemen – te groeien.

Wonderbaarlijke visvangst

We zijn enorm dankbaar voor dit wonder tegen de verwachting in. Het lukte zelfs om voor meer kinderen een sponsor te vinden dan in het jaar ervoor. Ook de fondsenwerving was boven verwachting. Veel sponsors en relaties betoonden trouw en loyaliteit in dit moeilijke jaar. Met vereende krachten is er hard gewerkt en wat zijn we blij verrast.

In Jezus’ naam

Compassion heeft in haar logo staan: bevrijdt kinderen van armoede in Jezus’ naam. De woorden ‘in Jezus’ naam’ zijn groter dan de woorden ‘bevrijdt kinderen van armoede’. Zelf zijn wij niet in staat om kinderen uit armoede te bevrijden. De enige reden waarom we er als sponsors, gevers, ambassadeurs, Raad van Toezicht en medewerkers onze energie, tijd en talent voor inzetten, is omdat we weten dat Hij het is die het doet! Een enorm voorrecht.

 

Dank voor jouw bijdrage!

Daarom willen we iedereen die het afgelopen jaar een bijdrage in welke vorm dan ook heeft gegeven enorm bedanken. Liefde vindt altijd zijn weg, dat hebben we dit jaar gezien. Het is een feest om samen de schouders te mogen zetten onder deze mooie en belangrijke missie.

Nienke Westerbeek

directeur Compassion Nederland

Wout Adema

voorzitter raad van toezicht

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

 

Naar dit hoofdstuk

50.682

gesponsorde kinderen

in het programma vanuit Nederland en België gesponsord

859

Moeders en baby’s

in het moeder- en babyprogramma in 61 projecten

€ 26.158.814

waren de totale inkomsten

in het afgelopen boekjaar

95.257

brieven geschreven

 aan gesponsorde kinderen

40.545

sponsors

in Nederland en België

€ 588.244

aan inkomsten ontvangen

voor COVID-19 noodhulpcampagne

Inkomsten en uitgaven

Besteed aan doelstelling

Het bestuursverslag als bedoeld in Richtlijn 650 “fondsenwervende organisaties” betreft de hoofdstukken 1,2,3,4,5 en 8

Benieuwd naar meer?

Lees verder

Dit is Compassion

“Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Jezus’ naam”

1.1 Uitgangspunten

Jezus staat centraal

Jezus is de basis en het ijkpunt van ons werk: Zijn leven en onderwijs geven vorm aan onze programma’s. Het is bepalend voor de geestelijke verbondenheid van onze medewerkers met het werk. Het leert ons hoe we mensen mogen liefhebben, gemeenschappen kunnen respecteren en samen kunnen werken met bevolkingsgroepen. Omdat Jezus de basis en het ijkpunt van ons werk is, wordt Zijn betrokkenheid weerspiegeld in het leven van de kinderen waar we voor werken. We hechten net zoveel belang aan gezondheidszorg, een veilige omgeving voor het kind, begeleiding en coaching van het kind als aan het onderwijs: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dit wordt uitgewerkt in onze programma’s, die aangepast zijn aan de levensfase en de cultuur waarin een kind opgroeit.

Voor kinderen in armoede

In de kindontwikkelingsprogramma’s van Compassion staat het individuele kind centraal. Ieder kind verdient en ontvangt holistische zorg. Door een zorgvuldig gekozen mix van fysieke, sociale, economische en geestelijke zorg kan een kind volwassen worden op alle gebieden van het leven en de cirkel van armoede doorbreken. Het werk van Compassion brengt verandering in het leven van een kind. Dit heeft ook effect op zijn of haar directe omgeving. De hulp die de lokale kerk biedt en de waardevolle ondersteuning van de sponsor, bepalen samen soms letterlijk de toekomst van een kind. Ieder kind kan opgroeien tot een belangrijke beïnvloeder in zijn of haar omgeving. En ieder kind kan een vol leven leiden, zonder armoede.

 

Via de lokale kerken

Compassion werkt altijd samen met lokale kerken. Onze lokale medewerkers weten als geen ander wat de gevolgen van extreme armoede kunnen zijn en kennen de omgeving en de mensen. De strategische rol die de kerk heeft, maakt haar het meest geschikt om op een holistische manier te voorzien in de noden van kinderen in hun eigen gemeenschap. Dit is bij uitstek de plek waar effectief de boodschap van Jezus en Zijn zorg voor ieders leven aan kinderen in armoede zichtbaar wordt. Voor Compassion is het een eer om op te trekken met lokale kerken, om getuige te zijn van de manier waarop zij de liefde van Jezus uitdelen in hun omgeving. Wij geloven dat de lokale kerk in staat is een omgeving te creëren, zoals geen andere hulpverlener dat kan. Een plek waar kinderen Gods liefde en aanvaarding ervaren op een tastbare manier.

1.2 Kindontwikkeling

Kindsponsorprogramma

De Compassion-projecten vormen veilige plekken waar kinderen liefde ervaren, ontdekken dat ze waardevol zijn en een kans krijgen het potentieel dat God in hen heeft gelegd te ontwikkelen. Compassion werkt altijd samen met lokale kerken en uitsluitend met lokale medewerkers. Zij weten namelijk als geen ander wat de gevolgen van extreme armoede zijn en kennen de omgeving en de mensen. In de projecten zijn kinderen verzekerd van onderwijs, gezondheidszorg, aanvullende voeding en sociaal-emotionele hulp. Ook krijgen alle kinderen een eigen bijbel en de kans om Jezus persoonlijk te leren kennen.

Moeder- en babyprogramma

Het Moeder- en babyprogramma helpt kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te overleven. Het biedt hulp aan het kind vanaf de geboorte tot ongeveer vierjarige leeftijd en hulp aan de moeder tijdens de zwangerschap en in de opvoeding van het kind. Deze zorg vindt plaats aan huis en in het Compassion-project. De medewerkers van het project geven de moeder medische hulp, voedingssupplementen, advies, ouderschapstraining en sociale hulp, wat haar in staat stelt goed voor haar kind te zorgen. Rond het eerste levensjaar wordt het kind, indien nodig, ingeschreven in het kindsponsorprogramma.

Bekijk video

Youth Development

Het doorlopen van een opleiding helpt jongeren zich verder te ontwikkelen en geeft ze een beter toekomstperspectief.

Hierdoor worden zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Compassion biedt jongeren in de Compassion-projecten begeleiding op maat en wil de financiering van academische opleidingen én beroepsopleidingen op zich nemen. Naast het bieden van een vervolgopleiding krijgen alle jongeren het leiderschaps- en discipelschapscurriculum aangeboden. Deze vorm van ondersteuning aan jongeren noemen we youth development. In deze vorm van ondersteuning kunnen veel jongeren geholpen worden.

Aanvullende fondsen

De maandelijkse sponsorbijdrage voorziet in de noodzakelijke basisontwikkeling van het kind. Soms heeft een gesponsord kind extra zorg nodig. Deze hulp kan niet worden betaald uit het maandbedrag van de sponsor. Daarvoor heeft Compassion Nederland aanvullende fondsen waaruit extra hulp betaald kan worden.

Kerkplanting & Toerusting

Compassion en de kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Compassion faciliteert kerken in materialen en trainingen. Voor kinderen die nog wachten op een sponsor, wordt er voorzien vanuit dit fonds.

Medische zorg & Voeding

Alle gesponsorde kinderen krijgen medische zorg, maar in sommige gevallen heeft een kind meer nodig. Denk aan operaties, of als een kind te maken heeft met hiv en aids of ondervoeding.

Moeders en baby’s

Met de inzet van het Moeder- en babyprogramma vecht Compassion tegen het hoge sterftecijfer van moeders en jonge kinderen die overlijden aan de gevolgen van armoede.

Zeer kwetsbare kinderen

Gesponsorde kinderen krijgen soms te maken met extreme situaties, zoals misbruik, mishandeling of een slechte thuissituatie. Zodra het vermoeden bestaat dat een kind in een kwetsbare situatie verkeert, wordt er direct actie ondernomen.

Educatie, Werk & Inkomen

Als aanvulling op het reguliere onderwijs wil Compassion kinderen gerichte beroepsopleidingen bieden. Met een diploma op zak maken zij meer kans op de arbeidsmarkt.

Water & Hygiëne

Compassion helpt met het aanleggen van toiletten, sanitair, waterputten en watersystemen. Daarnaast krijgen gezinnen waterfilters en de juiste educatie over het omgaan met water en hygiëne.

Kerstfonds en kindgiften

Naast deze fondsen is er ook nog het Kerstfonds. Alle kinderen krijgen, ongeacht de betrokkenheid van hun sponsor, een cadeau tijdens de kerstviering op het Compassion-project, dat wordt betaald uit dit fonds.

Sponsors hebben ook de mogelijkheid om de leefomstandigheden van hun gesponsorde kind te verbeteren door een extra gift te geven aan het kind, zijn/haar gezin, of het Compassion-project waar het kind naartoe gaat. Deze giften worden altijd besteed in goed overleg tussen het gezin en een projectmedewerker.

1.3 Internationaal samenwerkingsverband

We werken in 39 landen. Vanuit veertien fondswervende landen ondersteunen we kinderen in 25 veldlanden. Naast Nederland worden er sponsors en donateurs geworven in:

Australië, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zwitserland en Zweden.

Daarnaast werven we sponsors in Ierland (vanuit het Verenigd Koninkrijk) en België (vanuit Nederland en Frankrijk). Vanuit Zweden en Noorwegen worden sponsors geworven in Finland en Denemarken.

De veertien fondsenwervende partnerorganisaties vormen met elkaar de Global Partner Alliance van Compassion International, maar zijn ook autonome entiteiten. Een aantal functies is gecentraliseerd in het Global Ministry Center van Compassion International in Colorado Springs, VS. Dit betreft het:

 • aansturen en evalueren van de nationale kantoren in de projectlanden;
 • het ontwikkelen van de sponsorprogramma’s en aanvullende fondsen;
 • de distributie van geworven fondsen over de projecten;
 • de ontwikkeling en ondersteuning van het wereldwijde ICT-systeem;
 • het voeren van de sponsoradministratie van alle via de Global Partner Alliance gesponsorde kinderen.

De Global Council en het Global Executive Leadership bestaan uit vertegenwoordigers van alle landen waarin we actief zijn. Hier vindt overleg, afstemming en gezamenlijke besluitvorming plaats. Het lidmaatschap van de Global Partner Alliance wordt elke drie jaar vernieuwd. Voorafgaand hieraan vindt een self assessment-procedure plaats, waarvan de resultaten voorgelegd worden aan het internationale bestuur en de Nederlandse raad van toezicht.

Compassion International is uit vergelijkende onderzoeken diverse malen als marktleider naar voren gekomen waar het gaat om financiële integriteit. In 2018 ontving Compassion International eveneens de driesterrennotering van Charity Navigator en eerder hebben we uitzonderlijke beoordelingen gehad van organisaties als The American Institute Of Philantropy. Compassion International heeft mede aan de basis gestaan van The Evangelical Council for Financial Accountability.

Kernpunten intern beheerssysteem internationale organisatie:

 • in- en externe audits;
 • self assessments;
 • KRI-rapporten;
 • heldere organisatie- en overlegstructuur;
 • risicomanagement;
 • kwaliteit en controle;
 • monitoren van het internationale budget;
 • programmabeschrijvingen;
 • meerjaren strategisch beleidsplan, jaarplan en jaarverslag.

Kinderen die via Compassion Nederland gesponsord worden, nemen deel aan de door Compassion International ontwikkelde programma’s. Elk van de 8.069 partnerkerken die deze programma’s uitvoeren, maakt gebruik van gestandaardiseerde concepten en procedures die erop gericht zijn de uitkomsten van deze activiteiten te laten voldoen aan de hiervoor collectief opgestelde normen (zoals verwoord in de Program Field Manual). In aanvulling hierop heeft Compassion International een aantal interne units die voortdurend resultaten verwerken van een groot aantal terugkoppelingsmechanismen op mondiaal, continentaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De hierbij verwerkte informatie betreft in principe alle geledingen en aspecten van de projectimplementatie. Uitgebreide financiële audits door zowel interne als externe partijen maken hier een vast onderdeel van uit.

1.3.1 Hier werken we

1
Togo 1.553 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 70.762 kinderen in Compassion-projecten
2
Ghana 2.187 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 90.985 kinderen in Compassion-projecten
3
Rwanda 2.775 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 103.877 kinderen in Compassion-projecten
4
Uganda 50.449 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 124.445 kinderen in Compassion-projecten
5
Filipijnen 2.377 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 98.925 kinderen in Compassion-projecten
6
Indonesië 4.181 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 160.348 kinderen in Compassion-projecten
7
Thailand 1.296 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 53.229 kinderen in Compassion-projecten
8
Sri Lanka 521 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 15.337 kinderen in Compassion-projecten
9
Haïti 1.885 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 121.789 kinderen in Compassion-projecten
10
Dominicaanse Republiek 1.606 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 67.670 kinderen in Compassion-projecten
11
Nicaragua 1.279 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 68.952 kinderen in Compassion-projecten
12
Honduras 738 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 57.477 kinderen in Compassion-projecten
13
El Salvador 1.080 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 66.113 kinderen in Compassion-projecten
14
Guatamala 939 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 58.327 kinderen in Compassion-projecten
15
Mexico 719 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 57.518 kinderen in Compassion-projecten
16
Tanzania 3.404 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 106.679 kinderen in Compassion-projecten
17
Kenia 4.490 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 129.527 kinderen in Compassion-projecten
18
Ethiopië 3.211 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 124.147 kinderen in Compassion-projecten
19
Ecuador 1.565 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 72.243 kinderen in Compassion-projecten
20
Brazilië 1.125 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 56.698 kinderen in Compassion-projecten
21
Colombia 1.417 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 95.038 kinderen in Compassion-projecten
22

Burkina Faso
2.472 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors

98.478 kinderen in Compassion-projecten

23
Bangladesh 911 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 38.987 kinderen in Compassion-projecten
24
Bolivia 1.659 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 92.829 kinderen in Compassion-projecten
25
Peru 1.677 kinderen gesteund door Nederlandse sponsors 86.278 kinderen in Compassion-projecten

1.3.2 Impact internationale organisatiestructuur

 • het eigenaarschap van de uitvoering en kwaliteit van onze programma’s ligt bij de 8.069 kerken waarmee we samenwerken;
 • onze programma’s hebben wereldwijd hetzelfde conceptuele kader en worden gecontextualiseerd in de ontwikkelingslanden;
 • wereldwijde uniformiteit in de kwaliteitssystemen;
 • overheadkosten worden teruggedrongen doordat de uitvoering van het programma gecentraliseerd is;
 • wereldwijd ontvangen ruim 2 miljoen kinderen structurele hulp door een holistisch ontwikkelingsprogramma, met als doel dat zij de armoedecirkel doorbreken en impact hebben in hun eigen leven en omgeving;
 • input kunnen geven op de waarborging van onze programma’s.

1.3.3 Toegevoegde waarde voor de sponsor

 • de sponsor kan kiezen in welk land hij een kind wil sponsoren;
 • de briefwisseling met het kind kan effectiever en efficiënter uitgevoerd worden, omdat we hierover internationale afspraken hebben gemaakt;
 • de sponsor kan proactief meewerken met onze missie en doelen door middel van een sponsortevredenheidsenquête, klachtenprocedure of het organiseren van activiteiten;
 • de sponsor kan zich op diverse manieren inzetten met zijn of haar talenten om een stem voor kinderen in armoede te zijn;
 • de sponsor kan het kind bezoeken en inzage in resultaten krijgen. Helaas zijn alle bezoeken in de huidige coronatijd afgezegd.

Bovenstaande informatie is afkomstig uit het jaarverslag van Compassion International. Deze is te downloaden via www.compassion.com. Het verslag is ook op aanvraag beschikbaar bij Compassion Nederland. De financiële gegevens van Compassion International zijn te vinden in hoofdstuk 7.

Bekijk financiële gegevens Compassion International

1.4 Internationale ontwikkelingen 

Natuurrampen 2020/2021

Sociale onrust, bendeoorlogen, politieke instabiliteit en geweld: ten opzichte van vorig jaar is het aantal keren dat projecten hiermee te maken kregen bijna verdrievoudigd. Van Indonesië en Myanmar* in Azië, en Haïti en Colombia in Latijns-Amerika en de Caraïben, tot Ethiopië in Afrika. Met onveiligheid voor burgers tot gevolg. Projecten moesten met regelmaat tijdelijk dicht om de veiligheid van de kinderen en medewerkers te waarborgen.

Eind 2020 leidde de onrust in de regio Tigray in het noorden van Ethiopië tot gewapend geweld. Projecten in die regio gingen tijdelijk dicht en families sloegen op de vlucht. Ook in Haïti sloeg na maanden van onrust de vlam in de pan. Na de moord op de president is politieke stabiliteit nu helemaal ver te zoeken. Samen met de extreme armoede in dit land zorgt dit ervoor dat er een tekort is aan alles.

Net als voorgaande jaren trokken in december 2020 diverse tropische stormen en tyfoons over de Filipijnen. In Midden-Amerika kwamen in het najaar de orkanen in korte tijd van verschillende kanten en hadden veel projecten en de families last van langdurige overstromingen. Bangladesh leek dit jaar de dans te ontspringen, maar kreeg in mei 2021 binnen één week toch twee cyclonen te verwerken. Opvang in schuilkelders en noodhulp werd bemoeilijkt door de coronamaatregelen in deze landen. Niet zelden waren schuilkelders of opvanglocaties in gebruik voor COVID-quarantaine.

Azië en West-Afrika hadden ook te maken met hevige regenval en overstromingen en in Noord-Kenia kwamen verschillende zwermen sprinkhanen voorbij die de oogst verwoestten. Toch stond al dit natuurgeweld in de schaduw van de impact van COVID-19. De kinderen en hun families hadden het hele jaar te maken met de gevolgen van lockdowns en de maatregelen. Die waren van grote invloed op hun dagelijks leven: kun je bijvoorbeeld wel of niet werken en heb je daardoor wel of geen geld voor de dagelijkse maaltijd en huur? Ook konden kinderen tijdelijk geen onderwijs volgen omdat er geen infrastructuur en middelen zijn voor onderwijs op afstand.

* In Myanmar zijn net over de grens een aantal ‘satellietprojecten’ van Compassion Thailand.

.

1.4.1 Rampen

 

28x tropische storm/tyfoon/orkaan

171 getroffen projecten
20.921 betrokken gesponsorde kinderen

26x overstromingen

90 getroffen projecten
6.554 betrokken gesponsorde kinderen

11x branden

5 getroffen projecten
70 betrokken gesponsorde kinderen

10x sterke wind + regen

6 getroffen projecten
719 betrokken gesponsorde kinderen

11x sociale onrust en geweld

43 getroffen projecten
6.482 betrokken gesponsorde kinderen

4x lokaal conflict of bendegeweld

9 projecten getroffen
537 betrokken gesponsorde kinderen

1x overstroming met aardverschuiving

1 project getroffen
102 betrokken gesponsorde kinderen

9x hevige regen

4 getroffen projecten
535 betrokken gesponsorde kinderen

1x extreem lage temperatuur in de Andes

2.930 betrokken gesponsorde kinderen

 

5x hevige regen + overstroming

39 getroffen projecten
1.620 betrokken gesponsorde kinderen

3x sprinkhanenplaag

2 getroffen projecten
496 betrokken gesponsorde kinderen

2x aardbeving

2 getroffen projecten
63 betrokken gesponsorde kinderen

COVID-19

al onze projecten werden getroffen door COVID-19

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

1.4.2 Strategische prioriteiten

Het strategische doel van Compassion wereldwijd is om aan te sluiten bij Gods hart voor kinderen, met de nadruk op ontwikkeling en toenemende effectiviteit. In de komende tijd zal onze strategie veelal hetzelfde blijven. Toch kunnen we de impact van COVID-19 niet negeren. We verwachten Gods leiding om nieuwe kansen te zien en te benutten en onze neighbours te kunnen dienen in deze coronatijd en lang daarna. Gelukkig gaat een tijd van crisis vaak gepaard met kansen voor innovatie, groei, samenwerking en het leren van nieuwe dingen. Zeker op het gebied van online service en betrokkenheid. Die kansen willen we benutten.

Armoede

Voor COVID-19 leefden er 385 miljoen mensen in extreme armoede. Volgens de laatste schattingen van de Verenigde Naties zal dit aantal waarschijnlijk op korte termijn toenemen naar een half miljard mensen. De doelstelling van Compassion om meer kinderen te helpen in minder tijd is urgenter dan ooit geworden en zelfs een morele noodzaak. Hoewel sommige geplande initiatieven door corona zijn beïnvloed in omvang, volgorde en timing, blijven we nieuwe manieren zoeken en vinden om ons werk te doen. Onze missie is door deze coronacrisis zeker niet veranderd, en onze uitgangspunten blijven ook op lange termijn Jezus centraal, voor kinderen, via lokale kerken.

De missie blijft hetzelfde

Onze missie om zoveel mogelijk kinderen te bevrijden in Jezus’ naam verandert niet. Compassion maakt deel uit van Gods beweging voor kinderen en we willen zijn op die plekken waar God ons roept om te werken.


Dit doen we op de volgende manieren:

1.

Onze middelen inzetten op de plekken waar ze de grootste impact hebben.

2.

Contact hebben met gesponsorde kinderen op een manier die beter voorziet in de specifieke behoeften van het kind.

3.

Het vergroten van de manieren waarop we de kinderen effectiever en beter kunnen dienen.

4.

Toewerken naar het effectief en zelfstandig kunnen werken van lokale partnerkerken zodat zij de kinderen blijven dienen, ook als het programma via Compassion eindigt.

5.

Het vergroten van het aantal verschillende soorten sponsors, om ervoor te zorgen dat ze betrokken zijn en blijven en de impact van hun bijdrage zien toenemen.

Cultural behaviors

Compassion wil een enthousiaste beweging van ambassadeurs voor kinderen creëren, waarbij Jezus centraal staat. We slagen niet in deze missie zonder sterke waarden en een verenigde, op Jezus gerichte cultuur. Om deze beweging te laten groeien, hebben we een cultuur nodig die bij onze missie past. Deze cultuur noemen we The Compassion Way. We willen ons hier blijvend op ontwikkelen en in groeien. Ze luiden als volgt:

 1. Een gezamenlijk doel hebben – onze missie
 2. Persoonlijke groei belangrijk vinden: groei van onszelf en van anderen
 3. 100% voor elkaar gaan
 4. Onze woorden voorzichtig en opbouwend gebruiken
 5. Anderen uitnodigen om deel te zijn van onze missie

1.4.3 Child Protection


“Child protection is missional. It is in the center of God’s calling” – Sidney Muisyo, Senior Vice President Global Program

Geliefd, gekend en beschermd

Kinderen zijn kwetsbaar. Daarom heeft de veiligheid en bescherming van kinderen de hoogste prioriteit bij Compassion.

Alle medewerkers volgen trainingen, waardoor ze zich bewust zijn van mishandeling, ze signalen herkennen en weten hoe ze actie moeten ondernemen. In fiscaal jaar 2020/2021 volgden alle medewerkers in Nederland de jaarlijkse training vanwege COVID-19 online. Ieder kantoor heeft zijn eigen child protection-specialisten, die erop gericht zijn veilige situaties voor kinderen te creëren.

Het afgelopen jaar heeft Compassion International de Level One-certificering ontvangen van de internationaal erkende kinderbeschermingsorganisatie Keeping Children Safe (KCS).

Het behalen van deze Level One-certificering betekent dat Compassion een solide en robuust raamwerk heeft opgezet om kinderen veilig te houden. Dit wordt gedaan door middel van een zelfbeoordeling, een externe beoordeling van belangrijke documenten en interviews met medewerkers op verschillende plekken in de organisatie. Het raamwerk identificeert risico’s voor de bescherming van kinderen en beschrijft de stappen die Compassion heeft genomen om ervoor te zorgen dat kinderen in onze programma’s beschermd zijn.

Bekijk video

1.5 Compassion wereldwijd 

Nieuwe landen

Internationaal werd de start van Compassion in vier nieuwe landen onderzocht: Malawi, Zambia, Myanmar en Cambodja. Vooral in Malawi zijn er al concrete stappen gezet. In Myanmar, Zambia en Cambodja staat die ontwikkeling om verschillende redenen nog in de kinderschoenen.

Meer dan ooit worden de kerken vanaf het begin van het traject betrokken om ervoor te zorgen dat Compassion aansluit bij de vraag en behoeftes van de lokale kerk en de denominaties.

Innovatie

Een crisis brengt vaak kansen en innovaties met zich mee. Zo werd het Compassion in Kenia verboden om voedsel uit te delen. De overheid wilde voorkomen dat er rellen ontstonden bij het uitdelen van voedsel. Daarom kregen kinderen en gezinnen in dit land tijdelijk de sponsorbijdrage, indien mogelijk, contant. Het gezin kon vervolgens zelf het geld besteden aan extra voeding, schoon water, medicatie, hygiënekits of het betalen van de huur. Als organisatie staan we hier positief tegenover, omdat uit research blijkt dat mensen, vrouwen in het bijzonder, daar heel goed mee omgaan. Omdat mobiele transacties heel gangbaar zijn in Kenia kregen de meeste gezinnen in de projecten de bijdrage overgeboekt. De cash transfer-pilot in Kenia is door Compassion International goed onderzocht en gemonitord. Vervolgens wordt gekeken hoe deze aanpak de komende jaren geïntegreerd kan worden in het bestaande programma, ook in andere landen.

2.141.829

kinderen in het sponsorprogramma

(inclusief ongesponsorde kinderen)

24.530

moeders & baby’s

8.069

kerken

$ 1.095.990.000

 

totaal inkomsten

Zo helpen we kinderen

2.1 Waarom is hulp nodig

Wereldwijd leven meer dan 736 miljoen mensen in extreme armoede. Meer dan de helft hiervan is kind. Ruim 10 procent van de wereldbevolking moet rondkomen van minder dan 1,60 euro per dag. Als gevolg van armoede gaan veel kinderen niet naar school. Zij moeten bijdragen aan het familie-inkomen, trouwen op jonge leeftijd, moeten thuis helpen of kunnen niet naar school omdat hun ouders de kosten niet kunnen betalen. Wereldwijd volgen 264 miljoen kinderen en jongeren geen onderwijs. 250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven. 1 op de 3 kinderen die vanwege de corona-crisis thuis zitten kunnen geen onderwijs op afstand volgen.

Jaarlijks sterven er nog 5,4 miljoen kinderen onder de 5 jaar. Dit zijn zo’n 15.000 kinderen per dag. Belangrijkste oorzaken zijn longontsteking, diarree en malaria. Zeker 149 miljoen kinderen zijn chronisch ondervoed en 45 miljoen kinderen zijn acuut ondervoed. Zij blijven achter in hun ontwikkeling. Die achterstand is niet meer in te halen en heeft impact op de rest van hun leven. Ondervoeding doodt 3 miljoen kinderen per jaar. Maar liefst 29 procent van de kindersterfte kan voorkomen worden door vaccinaties.

Bij 30 procent van de kinderen onder de 5 jaar die overlijden, is de oorzaak een te voorkomen of relatief makkelijk te behandelen ziekte als diarree, cholera en tyfus; de gevolgen van slechte hygiënische omstandigheden (vervuild water, geen toiletten) spelen hierbij een grote rol.

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar als kindarbeider, waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden. Dit aantal neemt toe ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

 

2.2 Deze hulp krijgt een gesponsord kind

Armoede is een groot en complex probleem dat niet in één keer te stoppen is. Maar we kunnen kinderen wel één voor één uit armoede bevrijden. In het sponsorprogramma van Compassion leert het kind vaardigheden en krijgt het mogelijkheden die nodig zijn om uit armoede te ontsnappen. Zo krijgt het perspectief op een hoopvolle toekomst.

Omdat armoede zo complex is, zijn alleen geld, voedsel of onderwijs niet genoeg om een kind uit armoede te bevrijden. Daarvoor is een holistische aanpak nodig. Omdat elk land en elk project zijn eigen context heeft, kan de vorm van deze hulp verschillen. Compassion voorziet alle kinderen altijd van hulp op de volgende gebieden.

Fysiek

Alle gesponsorde kinderen krijgen medische controles, inentingen, lessen over hygiëne, gezond voedsel en supplementen. Als ze ziek zijn, kunnen ze een dokter of een ziekenhuis bezoeken.

Cognitief

In landen waar onderwijs niet gratis is, betaalt Compassion het schoolgeld of een betere school als het gratis onderwijs een te lage kwaliteit heeft. Ook krijgen ze een uniform, boeken en schoolspullen. Op het Compassion-project krijgen de kinderen aanvullende lessen en huiswerkbegeleiding.

Geestelijk

Compassion selecteert kinderen ongeacht hun religieuze achtergrond. In het project krijgen alle kinderen het evangelie van Jezus Christus te zien, te horen en te voelen door de liefdevolle medewerkers die de kinderen begeleiden.

Sociaal-emotioneel

De kinderen leren sociale vaardigheden, worden emotioneel begeleid en ontwikkelen een positief zelfbeeld.

“Sponsoring lost niet alle problemen op van het gezin, maar het heeft wel een ommekeer gebracht”

2.3 Het verhaal van Ayesha

Er wonen 40 miljoen kinderen op de Filipijnen en Ayesha is één van hen. Ze is een vrolijke en leergierig kleuter van 4 jaar oud. Toch is haar jonge leven al getekend door gebrokenheid. Haar moeder Charismae moest noodgedwongen werk zoeken in Koeweit en Ayesha bleef achter bij een tante. Toch gloort er hoop en perspectief voor het kleine meisje.

Charismae ontmoette in 2018 de Nederlandse zangeres Sifra Bekx tijdens haar reis naar de Filipijnen. Sifra en haar man Jafeth besloten na deze ontmoeting Ayesha te sponsoren. Zo kreeg het leven van Ayesha perspectief en hoop voor de toekomst. De verbondenheid komt ook op een bijzondere manier terug. Sifra: “Toen ons eigen dochtertje geboren werd, noemden we haar: Janoah Ayesha.”

In de overlevingsstand

Het vinden van werk is enorm moeilijk op de Filipijnen. Daarom vertrok Charismae in haar eentje naar Koeweit. Ze had geen andere keuze dan haar kinderen achter te laten bij een tante. Ze is nu schoonmaakster en au pair bij een rijke familie. Elke maand stuurt ze een bescheiden bedrag naar haar familie op de Filipijnen. Charismae: “Ik vind het vreselijk om zo ver bij mijn vier kinderen vandaan te zijn. Ik spreek Ayesha op de dagen dat ik vrij ben. Dan zegt ze: ‘Mama, kom naar huis.’ Wat moet ik? Ik verdien hier niet veel. Door de pandemie zelfs nog minder dan voorheen. Maar waar vind ik werk op de Filipijnen?”

De tante bij wie Ayesha en de anderen wonen, heeft op dit moment geen werk. Ook haar oom verdient weinig in de bouw. Door de pandemie en de lockdown is het leven op de Filipijnen voor mensen in extreme armoede alleen maar zwaarder geworden. De familie doet er alles aan om de eindjes aan elkaar te knopen.

Moeder Charismae weet zelf van jongs af aan niet beter. Haar hele leven lang staat ze al in de overlevingsstand. Op 1-jarige leeftijd werd ze wees en ging ze met haar zusje bij haar oma wonen. Daar stierf haar zusje (toen 5 jaar) aan de gevolgen van extreme armoede. Nadat ook haar oma overleed, belandde Charismae op straat. Ze leefde een zwervend bestaan en werd moeder op haar zestiende. Haar man mishandelde haar. Een tweede kindje volgde, maar de relatie hield geen stand. De vader van Ayesha was haar tweede man met wie ze samen ook nog een zoontje kreeg. Maar na de zoveelste ruzie verdween hij midden in de nacht met het jongetje. Tot op de dag van vandaag zijn ze spoorloos.

Een hoop verloren

In 2018 bezocht de Nederlandse Sifra op de Filipijnen het Compassion-project waarin Ayesha is opgenomen. Jonge ouders als Charismae vinden hier steun en leren er hoe ze meer inkomen kunnen genereren om voor hun kinderen te zorgen. Charismae vertelde haar levensverhaal aan Sifra, die op dat moment 19 weken zwanger was van haar eerste kindje. Sifra over die ontmoeting: “Ik moest huilen van haar verhaal en vroeg haar: ‘Hoe houd je het vol?’ Charismae antwoorde: ‘Ik ben een hoop verloren in mijn leven. Maar in dit Compassion-project heb ik het mooiste gevonden: God. Hij is alles wat ik nodig heb.’

Extra hulp

De sponsoring lost niet alle problemen van Ayesha en haar moeder op. Charismae vertrok noodgedwongen naar Koeweit en zit daar nog steeds. Maar het heeft wel een enorme ommekeer in het leven van dit meisje en het gezin gebracht. De afgelopen maanden ontving de familie extra voeding en zaden om te planten. Zo overleefden ze de lockdown. Projectmedewerkers zorgden er ook voor dat Ayesha thuis haar schoolwerk kon maken. Ondanks het gemis van haar moeder gaat het goed met haar. Ze is gezond en doet het goed op school. Sifra: “We zijn blij dat we Ayesha kunnen steunen. Het geeft verlichting en hoop in hun situatie.” Charismae is ontzettend dankbaar voor de extra steun: “Ik dank God dat mijn dochter naar het project kan en bid dat Hij haar een zacht hart geeft. Dat ze later ook zal omzien naar mensen in nood. Misschien is het belangrijkste dat ze, net als ik, leert dat ze een kind van God is. En ja, ik hoop heel snel naar huis te kunnen.”

Gezonde ontwikkeling staat voorop

Precy Terron, directeur van Ayesha’s Compassion-project: “Het doel van ons programma is om Ayesha te ondersteunen in haar hele ontwikkeling, tot ze ongeveer 22 jaar is. Ze krijgt niet alleen medische zorg, maar leert ook spelenderwijs over thema’s als emoties, vriendschap, sparen en grenzen stellen. We helpen haar met schoolwerk en denken mee over een vervolgopleiding. Zo kan ze haar dromen verwezenlijken en haar talenten ontwikkelen. We ondersteunen het gezin en zien toe op de veiligheid van Ayesha. En ja, we vertellen haar heel veel over de Here Jezus.”

Lees het verhaal van Sifra Bekx over haar ontmoeting met Ayesha en haar moeder Charismae

Bekijk de video van Tiemen

2.4 Aanvullende fondsen

De basisontwikkeling van een kind wordt betaald uit het sponsorprogramma. Onze aanvullende fondsen zorgen voor alle zorg die daarnaast nodig is. Deze activiteiten zijn erop gericht verbetering aan te brengen in de leefomstandigheden van gesponsorde kinderen, hun familie, kerk of de gemeenschap. In het afgelopen jaar hebben we in Nederland voor 4.041.421 euro aan aanvullende fondsen ontvangen:

SoortBedragen in €
Kerstgiften592.811
Sponsor Plus293.900
Ongesponsorde kinderen316.657
Kerkplanting & Toerusting22.241
Medische zorg & Voeding30.453
Zeer kwetsbare kinderen67.151
Educatie, Werk & Inkomen59.249
Water & Hygiëne37.467
Noodhulpfonds593.495
Waar meest nodig397.911
Aanvullende projecten1.630.086
Totaal aanvullende fondsen4.041.421

Deze gelden zijn afgedragen aan Compassion International en worden gebruikt voor de financiering van alle zorg die naast de basisontwikkeling van een kind nodig is. Dit geldt voor alle fondsen, met uitzondering van het fonds ‘Waar meest nodig’ en ‘Aanvullende projecten’. Vanuit deze fondsen worden onder andere ook specifieke hulpprojecten gefinancierd.

Vanuit Nederland zijn de volgende specifieke hulpprojecten gefinancierd:

 

3.406 kinderen en hun families ontvangen noodhulp naar aanleiding van COVID-19

890 kinderen krijgen toegang tot nieuwe infrastructuur (klaslokalen, keukens en opvang)

263 kinderen en jongeren hebben aanvullende scholing ontvangen

1.771 kinderen hebben toegang tot nieuw les- en ontwikkelingsmateriaal (computers, speelgoed, speeltuinen)

459 jongeren  hebben toegang tot inkomensgenererende activiteiten

6.217 kinderen krijgen toegang tot een nieuw toilet en schoon drinkwater

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis

Naar dit hoofdstuk

twee jongentjes uit kenia staan met armen over elkaars schouders

Wij doen het samen

 

3.1 Sponsors en donateurs

We zijn dankbaar voor een trouwe achterban van 40.545 sponsors die zich verbinden aan een kind in armoede. Zij geven maandelijks hun financiële bijdrage, maar nog belangrijker: ze laten een kind in armoede weten dat het ertoe doet. Daarnaast is er een groot aantal donateurs dat door middel van giften bijdraagt aan de fondsen waarmee gesponsorde kinderen alle aanvullende hulp kunnen krijgen die nodig is om uit armoede te komen. Omdat sponsors en donateurs zo belangrijk zijn, werken we er altijd aan om een zo persoonlijk mogelijke relatie met hen te hebben. We streven ernaar dat elk contactmoment met Compassion of een kind een positieve ervaring is.

 

3.1.1 Contactmomenten met sponsor

Er is een aantal manieren/momenten waarop sponsors (en donateurs) in contact komen met Compassion.

Brieven van sponsorkind

Kinderen schrijven regelmatig brieven aan hun sponsor. Deze brieven worden vanuit het kantoor van Compassion naar de sponsor gestuurd. Bij deze brief vindt de sponsor altijd een bijlage waarop regelmatig nieuwe informatie te vinden is die interessant voor hem/haar is. Wanneer je in armoede leeft, is het heel normaal dat niemand aan je verjaardag denkt. Omdat wij het belangrijk vinden dat een kind zich speciaal voelt, is er een tool ontwikkeld, zodat sponsors een bericht krijgen wanneer hun gesponsorde kind jarig is, met een link naar verjaardagskaarten om naar het kind te versturen. Zo wordt het de sponsor makkelijk gemaakt om een kaartje te sturen naar het jarige kind. Er zijn dit jaar 21.915 verjaardagskaarten verstuurd.

MyCompassion

Eind maart 2020 heeft Compassion Nederland het digitale platform MyCompassion gelanceerd voor sponsors. Door het aanmaken van een persoonlijk account kan men direct inloggen. Het doel van MyCompassion is het versterken van de verbinding tussen kind en sponsor. Dit doen we via een digitaal platform meer informatie en handige weetjes beschikbaar te stellen en het vereenvoudigen van het schrijven van brieven en kaarten en geven van giften.

Na net iets meer dan een jaar onderweg te zijn, staat de teller op bijna 30.015 MyCompassion-accounts. Dat is bijna 70 procent van de sponsors. Het overgrote deel van deze sponsors heeft ervoor gekozen geen geprinte brieven van de kinderen meer op de deurmat te ontvangen. Daarmee draagt MyCompassion bij aan onze duurzaamheidsdoelstelling en besparen we aanzienlijk op print- en portokosten. Ook op functioneel vlak zijn afgelopen jaar mooie stappen gezet: van e-mailmeldingen bij nieuwe brieven en foto’s, een reminder voor het versturen van een verjaardagskaart, een pagina met giftenoverzicht, een pdf voor je belastingaangifte in Nederland of België tot de functionaliteit voor het eenvoudig geven van extra giften. Dit laatste is direct gekoppeld aan het CRM-systeem, waardoor het een deel van het handmatige werk van de teams Finance en Sponsoradministratie heeft geautomatiseerd.

Persoonlijk contact

Het Sponsor & Engagement-team staat dagelijks sponsors en niet-sponsors te woord via telefoon, e-mail en sociale media. Het team heeft als doel om de sponsor aan het gesponsorde kind en aan de missie van Compassion te verbinden. Dit gebeurt door het geven van informatie, het beantwoorden van vragen, sponsors te bemoedigen en aan te moedigen in de strijd tegen armoede. Daarnaast heeft Compassion service excellence hoog in het vaandel staan en doen wij altijd ons best de sponsor te verrassen in service en in maatwerk.

Sponsormail

Maandelijks ontvangen sponsors en geïnteresseerden een e-mailnieuwsbrief met inspirerende artikelen, nieuwsberichten, video’s, blogs en andere actuele berichten. Het aantal abonnees van de nieuwsbrief is op dit moment 43.424. De sponsormail heeft relatief hoge openings- en doorklikpercentages, wat duidt op een grote sponsorbetrokkenheid. Het openingspercentage was gemiddeld 43,1 met een doorklikpercentage van 17,2.

Webshop

De webshop van Compassion is in december 2019 gelanceerd en biedt verschillende producten aan onder de merknaam Compassion. Met de webshop wordt naamsbekendheid en het ondersteunen van de Compassion-community beoogd. Het aantal verkochte producten van december 2020 tot en met juni 2021 was 1.861 verdeeld over 797 bestellingen. Het bestverkochte artikel waren de Compassion postzegels (371 stuks). De webshop is 19.066 keer bezocht, waarvan 13.355 unieke bezoekers.

Sociale media

Compassion Nederland is te vinden op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. Deze aanwezigheid heeft ervoor gezorgd dat wij in de Digital Maturity Benchmark hoog scoren op het gebied van social media. Het afgelopen jaar is er een uitgebreide social media strategie gemaakt die vanaf het nieuwe fiscaal jaar ingezet gaat worden. Social media zijn belangrijke kanalen om sponsors van informatie te voorzien en hen betrokken te houden bij de organisatie. De boodschap die wij willen doorgeven via sociale media heeft drie kernaspecten.

 1. Doe mee! Draag ook bij aan de missie van Compassion.
 2. Samen kunnen wij verandering brengen in het leven van kinderen.
 3. Compassion brengt kleine, eerlijke verhalen van urgentie en hoop.

Het bereik van onze social media kanalen is het afgelopen jaar als volgt gestegen:

 

Website

Via compassion.nl kunnen sponsors allerlei informatie vinden over Compassion zoals blogs, nieuws, evenementen en reizen. Op de website kan de sponsor ook administratieve wijzigingen doorgeven en via een chatfunctie vragen stellen aan een medewerker van Compassion.
– Aantal bezoeken (sessies): 269.021
– Aantal bezochte pagina’s (unieke paginaweergaven): 920.401

Op compassioncadeaus.nl kunnen zowel sponsors als niet-sponsors een cadeau kopen. De gever kan hier een cadeaukaart weggeven en zo een gift doen aan een van de Compassion-fondsen waarmee een kind en/of gezin in armoede geholpen wordt.
– Aantal bezoeken (sessies): 1.931
– Aantal bezochte pagina’s (unieke paginaweergaven): 5.787
De opbrengst van de Compassion Cadeaus wordt via de wereldwijde fondsen van Compassion besteed.

Blog

Compassion Blog is onderdeel van onze website. Hierop delen we inspirerende verhalen over gesponsorde kinderen, sponsors en de impact van het werk van Compassion wereldwijd. Doel van het blog is om de binding van sponsors met Compassion verder te versterken en te verduidelijken wat Compassion is en wat ons drijft. Via sociale media en de sponsormail verwijzen we veel naar deze blogs. Het best gelezen worden de blogs die gerelateerd zijn aan het schrijven met een gesponsord kind. Dat blijkt uit de top drie van de best gelezen blogs van het afgelopen jaar:

 1. Brief schrijven via MyCompassion
 2. Kan mijn kind alweer naar het project?
 3. Compassion Nederland: COVID-19 raakt Compassion Nederland

Direct mailings

Naast de sponsormail en een activatiemail in de Child Development Sponsorship Program campagne (CDSP) ontvingen sponsors digitale mailings: een herinnering om een account aan te maken op MyCompassion, te geven aan het Noodhulpfonds, een kerstmailing, meerdere videoboodschappen vanuit de veldlanden rondom COVID-19 en een brief van de partnership facilitator van het project van het kind dat door hen wordt gesponsord. Sponsors waarvan het kind 18 of 21 is geworden kregen een eerste versie van de verder door te ontwikkelen kind-ontwikkelingsmail. Voor de ambassadeurs waren er diverse nieuwsbrieven waaronder een gebedsmail en bedankmails aan vertaal- en schrijfambassadeurs. Ook het kerkelijk en zakelijk netwerk kregen dit jaar een nieuwsbrief. Voor het verder personaliseren en automatiseren van sponsorcommunicatie maken we steeds vaker gebruik van de integratie tussen ons e-mailprogramma en ons CRM.

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

3.1.2 Campagnes

Kerstcampagne

In het najaar stimuleren we onze sponsors om het contact met hun gesponsorde kind te onderhouden door het sturen van een kerstkaart. Deze kaart is eenvoudig te versturen via onze website en is te personaliseren met een eigen tekst en foto. De kerstkaart zorgt ervoor dat kinderen in ieder geval eens per jaar post van hun sponsor krijgen, wat erg belangrijk is voor hun ontwikkeling. Het sturen van de kaart is eenvoudig en biedt een laagdrempelige manier om sponsors die weinig brieven schrijven een bericht te laten sturen.

Afgelopen jaar werden 28.534 kaarten verstuurd. Dit betekent dat van de 49.163 kinderen 58% een kerstkaart heeft ontvangen. Naast de vraag om een kaart te sturen, vragen we sponsors om een gift te doen aan het internationale Kerstfonds. Vanuit dit fonds krijgen alle sponsorkinderen een cadeau tijdens de kerstviering.

 

Bekijk video

Hartencampagne

Als onderdeel van onze marketingaanpak gericht op onze sponsors, is in de maanden april en mei 2021 de Hartencampagne gestart via een influencer-strategie met onder andere Sifra Bekx, Sharon Kips, Athalja Barneveld en Tiemen Westerduin. Doel van de campagne was tweeledig:

 • Via influencers een social ‘buzz’ creëren door sponsors aan te moedigen hun ‘hart te delen’ en zo awareness te creëren voor de missie van Compassion
 • Huidige sponsors aan te moedigen nieuwe sponsors te vinden

De volgende kanalen zijn ingezet:

 • Organische posts op Facebook, Instagram, LinkedIn en in de ambassadeursgroep op Facebook
 • E-mail nieuwsbrieven naar sponsors
 • Gesponsorde posts op Facebook en Instagram
 • Postmailing naar sponsors met kartonnen hart
 • Landingspagina’s compassion.nl/deeljehart en compassion.nl/iederkindtelt

De op social media geplaatste content laat een bovengemiddeld engagement zien in vergelijking tot andere berichten die organisch worden geplaatst.

Member get Member 

Als onderdeel van de CDSP-campagne hebben we in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 in totaal drie keer een Member-get-Member-campagne gedaan in samenwerking met een telemarketingbureau. In deze campagne vragen we sponsors of ze voor een specifiek kind een sponsor willen zoeken.

Met de in het voorjaar van 2020 aangebrachte verbetering van het online inschrijven voor sponsoring en door nauwkeurige monitoring van de campagne zijn we inmiddels in staat om een goede prognose in kosten en opbrengsten van deze campagne te geven. We weten wat de gemiddelde kosten per sponsoring zijn en hoeveel sponsors in welke doelgroepen we moeten benaderen voor een zo effectief mogelijke campagne. Vernieuwingen dit jaar: het eenvoudig kunnen delen van de informatie via WhatsApp en een aparte actiepagina op de website met tips voor de deelnemers aan de campagne.

De doelstelling was om voor 250 kinderen een sponsors te vinden. Dat is meer dan gelukt:  298 kinderen een sponsor gevonden. Met dank aan 2.200 bestaande sponsors, die geholpen hebben met het zoeken van een sponsor.

Evenementen

Christelijke evenementen (groot en klein) en concerten van artiest-ambassadeurs zijn belangrijke momenten om in contact te komen met huidige en nieuwe sponsors. Ook delen we graag meer over onze missie op deze evenementen. Tijdens deze momenten bereiken we een groot deel van onze achterban. Compassion werkt altijd nauw samen met artiesten en evenementorganisaties.

Afgelopen jaar waren er door de pandemie nagenoeg geen evenementen. Hierdoor hebben er veel minder mensen het verhaal van Compassion gehoord op een evenement. Het afgelopen jaar hebben desondanks 133 kinderen een sponsor gevonden door middel van de (online) evenementen die wel werden georganiseerd. Een greep uit de evenementen die wel plaatsvonden:

 • Global Leadership Summit (online)
 • Informatieavonden Tanzania, Filipijnen en Brazilië (online)
 • Bidden & Vasten conferenties (online)
 • Concert LEV via Groot Nieuws Radio
 • Chapel Sessions met verschillende artiesten
 • Opwekking Pinksterconferentie (online)
 • Compassion Caravan bij verschillende campings

3.1.3 Relatie met het kind

De relatie tussen de sponsor en het gesponsorde kind wordt op een aantal manieren gevormd.

Briefwisseling

We stimuleren sponsors om te schrijven met hun gesponsorde kind. In deze schrijfrelatie ligt de nadruk op het bemoedigen van het kind door de sponsor, maar soms ontstaan ook mooie schrijfrelaties tussen sponsor en kind. Als een sponsor zelf meer schrijft, ontvangt hij ook meer brieven terug. Ook ontvangt de sponsor eens in de twee jaar een nieuwe foto van zijn gesponsorde kind. Zowel het schrijven als het ontvangen van brieven als foto’s zijn sinds de komst van MyCompassion ook digitaal beschikbaar gemaakt.

In het afgelopen jaar zijn er:

 • 104.737 brieven verstuurd door gesponsorde kinderen;
 • Hiervan zijn 57.705 brieven geprint en fysiek verstuurd naar de sponsor, de rest is digitaal via MyCompassion verstuurd;
 • 6.543 ansichtkaarten, 19.915 verjaardagskaarten en 28.534 (28.423 digitaal en 111 handgeschreven) kerstkaarten verstuurd door sponsors.

Wil je meer weten over de invloed van de coronacrisis op het briefschrijfproces, klik hier

Gebed

We moedigen sponsors aan om regelmatig voor hun gesponsorde kind te bidden; gebed is een krachtig wapen in de strijd tegen armoede. En bijzonder dat op de Compassion-projecten de kinderen ook voor ons bidden. In de nieuwsbrief naar sponsors geven we elke maand aandacht aan een gebedspunt. Daarnaast hebben we ook dit jaar op onze website een gebedskalender gepubliceerd die door belangstellenden gedownload kan worden.

Compassion-reizen

Jaarlijks organiseren we een aantal groepsreizen naar veldlanden. Dit doen we omdat een bezoek aan een veldland belangrijk is voor zowel het gesponsorde kind als de sponsor. Voor het kind is het een bevestiging dat de sponsor om hem/haar geeft. Voor de sponsor is het de mogelijkheid om met eigen ogen te zien welk effect de sponsoring heeft op het kind en zijn/haar omgeving.

Sponsors hebben de mogelijkheid om hun kind te bezoeken tijdens een door henzelf georganiseerde reis. Compassion regelt dan de ontmoeting en zorgt voor een goede begeleiding daarin.

Afgelopen boekjaar hebben er door COVID-19 geen reizen of bezoeken plaatsgevonden.

3.2 Ambassadeurs

De inzet van ambassadeurs is onmisbaar voor het werk van Compassion. Zij dragen op tal van terreinen bij om samen de missie mogelijk te maken. Wekelijks melden zich betrokken mensen die graag hun tijd en talent willen inzetten voor Compassion in Nederland en België.

Door de coronapandemie is het ook voor onze ambassadeurs een heel ander jaar geweest. Veel reguliere activiteiten en events konden niet doorgaan. Met elkaar moesten we ‘omdenken’ en nieuwe wegen zoeken.

Ambassadeursdag
Eén van de ‘nieuwe wegen’ was het online aanbieden van onze ambassadeursdag. Een jaarlijks terugkerend event om de ambassadeurs te bedanken, te bemoedigen en toe te rusten. Ruim 140 ambassadeurs namen dit jaar deel aan een afwisselend, interactief programma via een livestream vanuit het kantoor van Compassion. Naast updates over de situatie in de diverse veldlanden hebben we ons 50.000e gesponsorde kind gevierd en werden de ambassadeurs meegenomen in de kernwaarden van onze cultuur. Verder zorgden een online kookworkshop, diverse online opdrachten en de ‘verkiezing van een nieuwe internationaal directeur vanuit de ambassadeurs’ voor de nodige hilariteit en gezelligheid.

Gebed
In het voorjaar van 2020 zijn we met een nieuwe groep ambassadeurs gestart; gebedsambassadeurs. Door hun gebeden dragen zij de missie van Compassion. In hun gebed ligt de focus op het werk in de veldlanden en in Nederland en België. Elke maand staat één van de veldlanden specifiek centraal. Inmiddels ontvangen 78 ambassadeurs maandelijks de gebedsupdates. Ook is er een kleine groep die urgente, en meer persoonlijke gebedspunten ontvangt. Onze collega’s in de veldlanden en wijzelf weten ons gedragen en bemoedigd door deze betrokken bidders.

Cursus voor ambassadeurs
Om onze ambassadeurs te blijven inspireren en onze gedeelde passie weer tegen het licht te houden en aan te scherpen, hebben we een online cursus ontwikkeld: ‘De Passie van Compassion.’ We geloven namelijk dat als ambassadeurs woorden kunnen geven aan het werk van Compassion, ze op hun beurt anderen kunnen uitdagen om deel te nemen aan de missie. De cursus bestaat uit vijf korte hoofdstukken waarin de visie en missie van Compassion uitgelegd worden. Tiemen Westerduin neemt de deelnemers in elk hoofdstuk mee in een stukje inspiratie en verdieping met telkens een paar reflectievragen om bij stil te staan. Iedere deelnemer doet de cursus in zijn/haar eigen tempo en met een persoonlijke e-coach (getrainde ambassadeur) om de cursus meer persoonlijk te maken. De e-coach gaat met de ambassadeur in gesprek over de cursusstof. Dit levert al veel mooie en diepe reflectiegesprekken op.

En verder …
Onze ambassadeurs maakten eind 2018 de start van een specifiek project mogelijk in Mogor (Kenia). Na de indrukwekkende ambassadeursreis in 2019 besloten de ambassadeurs om door te gaan met de fondsenwerving voor klaslokalen en een watervoorziening op dit project. Het afgelopen jaar hebben de ambassadeurs hiervoor weer verschillende acties uitgevoerd. Daarbij is ook twee keer (met Kerst en Pasen) een chocoladeverkoopactie gehouden. Met de opbrengst van deze acties zijn de klaslokalen inmiddels gerealiseerd. Later volgt nog de bouw van de watervoorziening. In totaal werd er € 18.878,- opgehaald door de ambassadeurs voor o.a. onze fondsen en het project in Mogor.

 

Ondanks het feit dat dit jaar alles anders liep, zijn onze ambassadeurs onverminderd betrokken gebleven. Bij het schrijven van brieven naar gesponsorde kinderen, het vertalen van brieven, meehelpen op kantoor tot meedenken met nieuwe projecten (zoals voor jongeren, scholen, inzet voor het Noodfonds). We hebben bij de Compassion-brede projecten ‘Ieder Kind Telt’ en ’15.000 tieners’ ook de kracht van onze ambassadeurs gezien wanneer zij dit droegen en erover communiceerden op social media. Ten slotte hebben ook tientallen ambassadeurs deelgenomen aan de Muskathlon@home in Nederland en in België. Daarnaast hebben ze bijgedragen aan het vinden van nieuwe sponsors, fondsenwerving en door het betrekken van andere Muskathleten.

 

 

3.3 Kerken

Met heel ons hart geloven we dat de kerk ertoe doet. God zelf heeft de kerk ingesteld om Zijn koninkrijk te weerspiegelen en Zijn grote liefde bekend te maken aan een wereld die Hem niet kent. Compassion werkt in onze veldlanden altijd via de lokale kerk, die een project ‘host’. Vaak zijn de lokale medewerkers en vrijwilligers leden van die kerk. Ook de kerk in Nederland en Vlaanderen speelt een belangrijke rol in het bevrijden van kinderen uit armoede. We investeren graag in duurzame relaties met kerken en lopen graag samen met hen op in het omzien naar de allerarmsten. In het afgelopen jaar hebben we extra inspanningen gedaan om het contact met onze relaties te versterken door in het voor- en najaar persoonlijke bezoeken te brengen aan ruim 100 voorgangers/kerkleiders. Samen hebben we nagedacht hoe we in deze periode de gemeenteleden konden blijven betrekken bij de missie van de kerk en de missie van Compassion. In gesprek met kerkenraden, oudstenraden of kerkelijk leiders zoeken onze relatiemanagers naar mogelijkheden om te ontdekken hoe we als kerken in Nederland, Vlaanderen en in onze partnerlanden gezamenlijk de handen, voeten, oren en ogen van Jezus kunnen zijn. Met het wegvallen van de gebruikelijke samenkomsten hebben we samen met de kerk invulling gegeven aan de online diensten. Door te spreken en het aanbieden van online worshipliederen van onze artiesten-ambassadeurs.

Sprekersnetwerk Compassion

Het sprekersnetwerk van Compassion bestaat uit meer dan veertig gepassioneerde sprekers die uitgenodigd kunnen worden door kerken. Alle sprekers willen zo hun talent verbinden aan de missie om kinderen uit armoede te bevrijden. Tijdens de bijeenkomsten wordt een oproep gedaan tot kindsponsoring en is er eventueel een collecte. Het sprekersnetwerk heeft een sterk wervende insteek, maar biedt ook een stuk binding met bestaande sponsors.

Bekijk video

3.4 Zakelijk netwerk

Ook dit jaar werd duidelijk dat christelijke ondernemers zich ondanks binnenlandse onzekerheden graag inzetten voor kinderen die leven in extreme armoede. Bij Compassion verbinden wij hen aan kinderen en ouders die leven onder mensonterende omstandigheden. Dat hebben wij ook dit jaar op maat gedaan, passend bij een ondernemer en zijn of haar bedrijf. We ontvingen niet alleen specifieke donaties, maar hebben ook gebruik kunnen maken van giften in de vorm van expertise of advies. Zo is op initiatief van drie ondernemers een specifieke campagne gerealiseerd gericht op de sponsoring van tieners.

Resultaten
In het afgelopen jaar groeide het ondernemersnetwerk naar 450 zakelijke relaties, daarvan zijn 93 partner van Compassion Nederland. In FY21 werden 50 Moeder- en babyprojecten gefinancierd, 2 noodprojecten werden ondersteund en 18 individuele projecten werden bekostigd. Daarnaast zijn er 383 kinderen gesponsord, 200 via CDSP en 185 door de Tiener campagne.

Bekijk video

3.5 Muskathlon 

In de afgelopen jaren hebben we een sterk partnership ontwikkeld met Stichting de 4e Musketier. We zetten ons op gelijkwaardige wijze in voor hetzelfde doel: kinderen bevrijden uit armoede in Jezus’ naam. De 4e Musketier introduceert Compassion in een netwerk dat zich inzet voor de visie en doelen van Compassion. Andersom faciliteert Compassion de 4e Musketier met een platform om onrecht te bestrijden en helpt Compassion op de extreme locaties waar Muskathlons plaatsvinden. In 2012 vond de eerste Muskathlon plaats. Sindsdien is de Muskathlon enorm gegroeid. Iedere atleet laat zich sponsoren voor een bedrag van tienduizend euro. Het is ook mogelijk om sponsors te zoeken voor kinderen, waarbij ieder gesponsord kind staat voor een waarde van duizend euro op de ’teller’ van de Muskathleet.

Vanwege COVID-19 is het noodzakelijk gebleken 4 Muskathlons te annuleren. De geplande reizen naar Ghana, Rwanda, Brazilië en Indonesië konden niet plaatsvinden vanwege de COVID-19-situatie in zowel Nederland als de veldlanden.

Muskathlon@home 2020/2021 

Door COVID-19 bleef het noodzakelijk om geen buitenlandse Muskathlons te organiseren vanwege de lockdowns in zowel Nederland als de veldlanden. De deelnemers werd een alternatief geboden in het najaar in Nederland. Zij voltooiden hun sportieve prestatie vanuit huis en werden hierin vooraf, tijdens en naderhand gefaciliteerd door De 4e Musketier.    

Om de atleten te helpen en te ondersteunen in de fondswerving startten we in augustus 2020 en juni 2021 Muskathlon@home. Iedereen, jong en oud, kon zich hiervoor inschrijven via Muskathlon.com. Het is een makkelijk instapmodel voor mensen die eerder al interesse hadden voor de Muskathlon, maar voor wie een reis naar het buitenland niet tot de mogelijkheden behoorde. Ook in sommige veldlanden werd door medewerkers en kerken meegedaan aan dit initiatief.  

 

Muskathlon@Home 2020 

Muskathlon@Home-landen inclusief gecancelde muskathlons: Uganda, Indonesië, Filipijnen, Tanzania 

Totale opbrengst is: gesponsorde kinderen 663 en cash € 744.153,- 

Dit bedrag is besteed aan: projectgiften, het ongesponsorde kindfonds, COVID-19 Noodhulp en de volgende projecten:

PH (Filipijnen), UG (Uganda), IO (Indonesië), GH (Ghana), TZ (Tanzania), RW (Rwanda), KE (Kenia)

  PH Kindvriendelijke speelomgeving

 • PH Watersysteem 
 • PH E- bibliotheek en inforuimte in Bohol 
 • PH Systeem voor veilig drinkwater in Zamboanga cluster 2x 
 • PH Training Kinderbescherming voor verzorgers  
 • UG Uitrusten klaslokalen met voorzieningen in Moroto cluster 
 • IO  Watertoren faciliteiten 
 • IO  Schoonwater toerusting 3x 
 • GH Toilet faciliteiten 
 • TZ Boren van waterputten in 5 projecten 
 • TZ Uitrusten klaslokalen met voorzieningen
 • TZ Schoolgeld voor 128 studenten in Ngorongoro en Mt. Kilimanjaro 
 • TZ Toilet faciliteiten in Maswa cluster 

Muskathlon@Home 2021 

Muskathlon@Home-landen inclusief gecancelde muskathlons: Indonesië, Kenia, Rwanda, Ghana, Brazilië 

Totale opbrengst is: gesponsorde kinderen 396 en cash € 435.163,- 

Dit bedrag is besteed aan: projectgiften, het ongesponsorde kindfonds en de volgende projecten: 

  

 • IO Onderwijs ondersteuning voor tieners 
 • IO Hoger onderwijs in Salatiga cluster 
 • RW Training Kinderbescherming voor 500 verzorgers 
 • GH Toilet faciliteiten 
 • GH Inrichting sociale bijeenkomstruimte project 
 • KE Regenwateropvangsysteem 
 • KE Uitrusten klaslokalen met voorzieningen
 • KE Schoolgeld voor 114 gesponsorde kinderen

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

Interne organisatie

4.1 Inleiding

We schrijven boekjaar 2020/2021. Het jaar waarin ‘samensturing’ na een jaar van onderzoek en een jaar van organische introductie tot volwassenheid moest komen. Alle seinen daarvoor stonden op groen: het draagvlak was groot en veel medewerkers waren ronduit enthousiast. En dat is best bijzonder, want het betekent een flinke omslag en investering, dit nieuwe organisatiemodel. Het vraagt veel van de mensen in de organisatie, zoals extra taken, meer communicatie en verantwoordelijkheid. Maar kort voorafgaand aan het verslagjaar veranderde alles door de coronacrisis. Niet alleen bij Compassion, maar in de gehele samenleving.

We zijn als organisatie ontzettend dankbaar voor de flexibiliteit, creativiteit en vasthoudendheid van onze mensen om met deze nieuwe situatie om te gaan. Ondanks de bijzondere investeringen in het organisatiemodel bleek er nog voldoende veerkracht aanwezig om ook deze situatie aan te kunnen. Sterker nog: het verdelen van verantwoordelijkheid en stimuleren van eigen initiatief binnen het nieuwe werken bleek goed van pas te komen tijdens de eerste maanden van de crisis. Het speciaal in het leven geroepen crisisteam kon zich concentreren op hoofdlijnen en crisissituaties. De impact van de crisis op het dagelijkse werk werd in veel gevallen door de teams zelf goed opgepakt. Daardoor kwam de dagelijkse operatie nimmer in gevaar en konden zowel sponsors als het veld zonder onderbrekingen bediend worden.

Wel hebben we als organisatie ook nu weer veel geleerd. Soms moet een klein team snel en daadkrachtig kunnen handelen. Dat is in het belang van de organisatie, maar vooral ook in het belang van de missie. Tijdens de crisis hebben we incidenteel gebruikgemaakt van het mandaat van het crisisteam om direct besluiten te nemen. In die gevallen is achteraf in de organisatie uitleg gegeven over het hoe en waarom. Deze mix –  samensturen als het kan, leiderschap tonen als het moet – zien we als een werkwijze die we blijvend kunnen inzetten. Omdat we als organisatie gegroeid zijn in het geven van feedback, kan er goed gewerkt worden vanuit vertrouwen in de wetenschap dat er collega’s gehoord worden en dat er bijgestuurd kan worden.

4.2 Uitdagingen voor de organisatie

De nieuwe manier van werken is inmiddels behoorlijk verankerd in de organisatie. Er zijn nog allerlei onderwerpen die nadere uitwerking vragen en waarin we uitgedachte systemen testen, aanpassen en weer een stap verder brengen. Maar er zijn ook veel zaken die goed functioneren, tot een prettig werkklimaat leiden en mensen (nog meer) tot bloei brengen. Kortom: een organisch model waar we steeds aan kunnen bijsturen. Een lerende organisatie. Dat betekent niet dat we flink gas terug kunnen nemen en ‘op de winkel kunnen gaan passen’. Het betekent wel dat de ‘trein rijdt’ en we met z’n allen moeten zorgen dat deze blijft rijden, in de goede richting en in het juiste tempo. Dat blijft een uitdaging. Om de richting en het doel goed in zicht te houden, hebben we het Strategisch Team en het Monitoringteam. Om het juiste tempo te bepalen hebben we het Operationeel Team en het HR Team.

De veranderde samenwerking tussen teams en de uitgebreidere inzet van crossteams, waarin expertise, creativiteit en talent samenkomen, vraagt om een open en lerende houding van de collega’s. Er is geen manager meer die aangeeft wat er precies moet gebeuren, op welke manier en wanneer het af moet zijn. Teams nemen zelf verantwoordelijkheid voor het werk dat op hen af komt. Daar kunnen zomaar flinke pieken in zitten die opgevangen moeten worden. We zien groei in de manier waarop de teams elkaar weten te vinden, goed af te stemmen en elkaar te helpen.

Het nemen van verantwoordelijkheid, inhoudelijke expertise en het zelf managen van teamdoelen vereist professionaliteit, kennis en kunde van medewerkers. Daarom is het belangrijk om ervaren medewerkers te behouden voor de organisatie en hen mogelijkheden te bieden om zich verder te ontwikkelen. Ook is het nodig om er bij het ontstaan van vacatures voor te zorgen dat deze ingevuld worden met mensen die niet alleen over de juiste kennis en kunde beschikken, maar die ook een goede match vormen in de teams en een bijdrage kunnen leveren aan het team. Hoe we daarmee omgaan, lees je in de paragraaf over het HR Team.

Het afgelopen jaar heeft ons duidelijk gemaakt dat de ingeslagen weg richting een organische manier van werken een goede keuze is geweest. Ook tegen de onvoorziene omstandigheden bleek dit prille systeem prima bestand. De weerbaarheid, flexibiliteit en veerkracht van de organisatie nemen toe. De mogelijkheden om aantrekkelijk te blijven als werkgever en de organisatie toekomstbestendig verder te ontwikkelen zijn (met de nodige uitdagingen) verbeterd. Het enthousiasme van medewerkers, de drive om bij te dragen aan de missie en de strategische doelen te dienen is breder zichtbaar. We zien volop mogelijkheden om de denkkracht en het talent in de organisatie meer te laten bloeien, medewerkers in hun kracht te zetten en samen meer kinderen te bevrijden uit armoede in Jezus’ naam!

4.2.1 Operationeel Team, Cultuur Team en HR Team 

Operationeel Team

Om de ‘trein rijdend te houden’ zijn twee teams in de organisatie van cruciaal belang. Deze teams houden continu in de gaten of de organisatie wel als een geoliede machine blijft draaien. Het Operationeel Team (OT) is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en monitort op mensen, middelen en doelen. Bij vragen of zorgen gaat het OT in gesprek met de teams en zoeken ze samen naar richting en oplossing.

Cultuur Team

Omdat de gewenste cultuur binnen een organisatie niet vanzelf tot stand komt, hebben we ervoor gekozen deze continu te voeden. Elk team heeft een ‘cultuurdrager’ om ervoor te zorgen dat ongewenste cultuur besproken kan worden en gewenste cultuur aangemoedigd wordt. Zeker in een groeiende organisatie waar steeds nieuwe mensen aan worden toegevoegd, is het van belang dat het Cultuur Team zorgt dat er een klimaat is dat samengevat zou kunnen worden in de woorden ‘known, loved, connected’. Een veilige cultuur waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf, kennis en ervaring in te brengen en feedback te geven. Daarnaast streeft Compassion naar een innovatieve cultuur waarin we fouten vieren en ervan leren, en nieuwe dingen willen en durven doen.

HR Team

De grote uitdagingen waar de organisatie voor staat kunnen alleen op een goede manier aangevlogen worden met voldoende gekwalificeerde en bevlogen medewerkers. De manier waarop de arbeidsmarkt zich ontwikkelt maakt het er niet gemakkelijker op om de juiste mensen voor de organisatie te vinden. Gelukkig weten we nog steeds de mensen te bereiken die zich willen inzetten voor onze missie. Het HR Team, dat inmiddels is uitgebreid, ondersteunt teams bij het vervullen van vacatures. Daarnaast staat het HR Team voor de uitdaging om het beloningsbeleid passend te maken bij het huidige organisatiemodel. Functiebeschrijvingen, ontwikkelingsmogelijkheden, aanvullende arbeidsvoorwaarden en uiteraard een passend salaris zijn zaken die ‘gewoon’ goed op orde moeten zijn. In het afgelopen boekjaar zijn wensen op dit gebied in de organisatie verzameld en besproken.

4.3 Jaarplannen en budgetten

4.3.1 Jaarplancyclus

Vanwege de crisissituatie is het jaarplanproces anders ingevuld dan normaal. In eerste instantie zijn de jaarplannen op reguliere wijze gemaakt, totdat in het voorjaar waarin de plannen werden geschreven de crisis ontstond. Na overleg hebben we toen besloten een ‘coronafilter’ over de plannen te leggen. Daarbij hebben we de verwachtingen wat betreft inkomsten en nieuwe sponsoringen flink naar beneden bijgesteld. We konden immers voorlopig geen fysieke evenementen meer organiseren en het reizen werd aan banden gelegd. Achteraf bleken onze aannames gelukkig niet juist te zijn en bleven de inkomsten en groei in sponsoringen op een veel hoger peil dan we hadden verwacht.

4.3.2  Monitoring

Vanwege de grote onzekerheid voorafgaand aan het boekjaar hebben we er voor gekozen om tussentijds te kunnen bijstellen. Vanuit het verlangen om ook dit op een samensturende manier te doen, hebben we gekozen voor het instellen van een Monitoring Team. Dit team kreeg als opdracht om gedurende het jaar tweemaal een ‘monitoringcyclus’ te organiseren. Een deel van het team werd verantwoordelijk voor een interne analyse (hoe presteert de organisatie in relatie tot de gestelde jaardoelen) en een deel voor een externe analyse (welke ontwikkelingen beïnvloeden onze mogelijkheden om doelen te realiseren). Het resultaat van dit proces is een overzicht van kansen en bedreigingen voor de organisatie, sterkten en zwakten van de organisatie, ook wel een ‘SWOT-analyse’ genoemd. Met diverse experts uit de organisatie is gekeken naar deze kansen en bedreigingen. In het najaar hebben we de eerste resultaten gebruikt om, met instemming van de raad van toezicht, de jaarplannen en budgetten bij te stellen. Dat bleek op dat moment slechts beperkt nodig te zijn. De resultaten waren beter dan verwacht, maar de capaciteit in menskracht bood niet veel ruimte om extra plannen uit te voeren.

De tweede cyclus, in het voorjaar, hebben we als input gebruikt voor de nieuwe jaarplannen. De informatie die het Monitoring Team opleverde, bleek bijzonder nuttig te zijn en richting te kunnen geven om focus aan te brengen op de meest kansrijke plannen. Hoewel het Monitoring Team in het leven is geroepen om snel en effectief bij te sturen tijdens een crisissituatie, hebben we gezien dat deze vorm van monitoring blijvend behulpzaam kan zijn. De kracht hiervan ligt erin dat na de analyse met de stakeholders uit de organisatie gezamenlijk gekozen wordt voor nieuwe afslagen of ideeën. Deze zijn dan goed doordacht en krijgen de steun van de hele organisatie. Dat maakt wendbaar en geeft positieve energie. Het Monitoring Team en Jaarplan Team zijn inmiddels met elkaar verweven en krijgen een vaste plek in de jaarplan- en budgetcyclus.

 

4.4 Ontwikkeling, onderzoek en advies

4.4.1 Ontwikkelingsmogelijkheden

Het jaarlijkse medewerkersonderzoek (OWDI – onderzoek naar werkgeluk en duurzame inzetbaarheid) en het team dat nieuw beloningsbeleid maakt, leveren inzicht in de wensen en behoeften die er zijn om teams en medewerkers verder te ontwikkelen. Diverse mogelijkheden hiervoor zijn al in gang gezet vanuit het samensturingstraject. Zo hebben alle teams de mogelijkheid gekregen om gebruik te maken van (externe) teamcoaching. De meeste teams hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt en dat heeft veel opgeleverd. Zowel de teams als individuele medewerkers hebben een beter inzicht gekregen in hun functioneren en mogelijk onbenut potentieel. Dit heeft geresulteerd in verbeterde samenwerking, taakverdeling en toekomstplannen voor de teams. Ook hebben diverse medewerkers aanvullende individuele coaching gekregen om te ontdekken waar hun talenten en ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Ook zijn er extra middelen gereserveerd voor het volgen van opleidingen, cursussen en seminars.

4.4.2 Onderzoek beloningsbeleid

Ook bij het onderzoek voor nieuw beloningsbeleid is veel aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers. De organisatie wil investeren in haar medewerkers, want dat komt zowel de mensen zelf als de organisatie ten goede. We kunnen én willen ons wat betreft salarisniveau niet meten met marktpartijen. Zelfs in de publieke en ngo-sector zullen we nooit de lijsten van hoge salarissen aanvoeren. Juist daarom willen we ons onderscheiden in aanvullende arbeidsvoorwaarden: een écht prettige werkomgeving, waar je gezien en gewaardeerd wordt. In woorden, in hoe we met elkaar omgaan, maar ook in concrete mogelijkheden om het beste uit jezelf te halen. Soms bieden wij pas-afgestudeerden een mooie opstap naar een volgende baan. Soms bieden wij een fijne werkomgeving aan mensen die elders vastlopen op een gebrek aan zingeving. Maar vooral willen we graag ruimte bieden aan professionals die duurzaam inzetbaar zijn voor de missie van onze organisatie en die zich voor een langere periode aan ons willen verbinden.

4.4.3 Externe advisering

In het afgelopen boekjaar is meer dan gebruikelijk inzet van externe adviseurs gevraagd. Structureel maken we gebruik van diensten van de accountant, de ISO certificeringspartner, RI&E-adviseur, verzekeringsagent, HR-adviseur en IT-partners. In toenemende mate vragen we deze partners ook incidenteel om advies en bijstand bij complexe vraagstukken. We streven daarbij naar een optimale mix van inzet van eigen expertise en externe inhuur. Door samen te werken met partners die ons goed kennen, ontstaat wederzijds begrip, vertrouwen en een samenwerking waarbij we van elkaar kunnen leren. Voor het effectief benaderen van de arbeidsmarkt gaan we aanvullend meer gebruikmaken van externe partijen die ons hierbij kunnen ondersteunen. In alle gevallen streven we ernaar samen te werken met partijen die onze missie en cultuur begrijpen en daar respectvol mee omgaan.

4.5. Strategische doelen

4.5.1 Dynamische strategieontwikkeling

De strategieontwikkeling voor Compassion Nederland is de verantwoordelijkheid van het Strategisch Team. Dit team bestaat uit een aantal vaste leden (het leiderschapsteam) aangevuld met medewerkers uit de organisatie die roulerend deelnemen. Tot nu toe werd iedere drie jaar een Strategisch Meerjarenplan opgesteld, dat als basis diende voor de jaarplannen en budgetten. In dit document werd ook een basisopzet voor de budgetten opgesteld. Deze vorm van budgetteren hebben we inmiddels losgelaten en is vervangen door de ‘rolling-forecast’ methode. Gedurende het boekjaar kan het budget (naar aanleiding van de monitoringcyclus) bijgesteld worden. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen volgen elkaar vaak in hoog tempo op en hebben niet zelden direct invloed op de realiseerbaarheid van onze plannen en op het resultaat. Daar komt bij dat we vanuit de monitoringcycli duidelijke signalen zien die aanleiding geven om vaker bij te sturen. Om deze redenen laten we het systeem van een driejaarlijks document los en gaan we over op een dynamische vorm van strategieontwikkeling.

4.5.2 Rol van het Strategisch Team

De verantwoordelijkheid van het Strategisch Team is om missie en doelstellingen scherp in het zicht te houden Er is geen omvangrijk basisdocument meer waarmee voor drie jaren de strategie vaststaat. We willen organisch en dynamisch opereren. In de nieuwe situatie start de strategiecyclus met een tweedaagse sessie in het najaar, waarbij het team reflecteert op de bestaande strategische doelen. Er wordt bepaald of deze nog relevant zijn, afgerond zijn, ingebed zijn in de organisatie of aangepast moeten worden. De volgende vraag die beantwoord wordt is of er aanleiding en ruimte is voor het toevoegen van nieuwe doelen. De uitkomst van deze sessie vormt, samen met de input van het Monitoring Team, de basis om met de gehele organisatie jaarplannen en budgetten voor het volgende boekjaar op te stellen.

Om te waarborgen dat de strategieontwikkeling voldoende focus houdt op de missie en visie van de organisatie, werken we aan een Strategic Charter. In dit document leggen we vast hoe de strategieontwikkeling moet worden vormgegeven en waaraan deze moet voldoen. Door het bepalen van een aantal kritische succesfactoren (ksf’s) creëren we bakens waaraan we strategische plannen kunnen toetsen. Door tussen deze bakens te blijven, houden we de juiste koers en zicht op het hoofddoel: zoveel mogelijk kinderen bevrijden uit armoede in Jezus’ naam.

4.6 Financieel beleid en resultaten, risico’s en kwaliteit

4.6.1 Financieel beleid

Minimaal driemaal per jaar vergadert het Finance Committee (FC) ter voorbereiding op de vergadering van Raad van Toezicht (RvT). Tijdens deze vergaderingen wordt het financiële beleid, de actuele resultaten en de inbreng op financieel gebied voor de RvT-vergadering besproken. Het FC bestaat uit een afvaardiging van de RvT, de CEO, de Controller en Finance Professionals. Het rolling-forecastsysteem vraagt extra inspanning en alertheid van het FC om eventuele tussentijdse aanpassingen in het budget goed te beoordelen en advies uit te brengen aan de RvT. Naast de interne financiële onderwerpen zijn ook de financiële ontwikkelingen bij Compassion International regelmatig onderwerp van gesprek. De Controller rapporteert belangrijke ontwikkelingen vanuit de Finance Functional Group, waarin alle donerende landen vertegenwoordigd zijn. In de voorjaarsvergadering is het budget voor het volgende boekjaar het hoofdonderwerp. In de najaarsvergadering is het vaststellen van de jaarrekening over het afgelopen jaar, de resultaatbestemming en de verklaring van de accountant het belangrijkste onderwerp. In de tussenliggende vergadering in de winterperiode wordt het voorbereidingstraject voor de budgetcyclus en de jaarlijkse audits besproken.

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

4.6.2 Resultaten 

Maand na maand werden we verrast wanneer er weer een nieuw rapport met resultaten verscheen. Het ‘coronafilter’ dat we over de oorspronkelijke plannen en budgetten hadden gelegd, bleek nauwelijks nodig te zijn geweest. Ondanks de crisis, die toch ook veel mensen in de portemonnee raakte, werden er nagenoeg geen sponsoringen opgezegd. Ook de inkomsten voor diverse fondsen bleven nauwelijks achter bij wat we in een ‘normaal’ jaar ontvangen. Aan het Noodfonds, dat speciaal werd ingesteld om extra ondersteuning te bieden voor de gevolgen van de crisis, werd massaal gedoneerd. Halverwege het jaar was de uitkomst van de monitoringscyclus dat we geen beperkingen hoefden in te stellen om plannen uit te voeren. Niet de inkomsten, maar de capaciteit in bemensing bleek een beperkende factor. Reden temeer om bij het ontwikkelen van nieuwe budgetten vooral in te zetten op het vergroten van de capaciteit om de resultaten op peil te kunnen houden.

Kengetallen per boekjaar Compassion Nederland

Jaar (FY)20212020201920182017
Inkomsten in €26.158.81424.627.356 21.937.329 21.021.701 19.992.246
Aantal gesponsorde kinderen50.68247.991 46.224 44.188 42.979
Aantal sponsors40.54539.321 38.419 36.858 35.544

4.6.3 Risicobeheersing

Het bieden van hulp in regio’s waar extreme armoede heerst is bepaald niet vrij van risico’s. Een groot deel van deze risico’s valt onder de verantwoordelijkheid van Compassion International. Als lid van de Global Partner Alliance (GPA) worden wij periodiek geïnformeerd over risico’s die spelen en worden we betrokken bij het instellen van maatregelen om deze risico’s te beheersen. Voor onze eigen organisatie is de belangrijkste factor wat betreft risicobeheersing het waarborgen van het voortbestaan van de organisatie. Een gezond financieel beleid, degelijk ingerichte processen, heldere communicatie en een transparante werkwijze zijn de kernonderwerpen om risico’s te beperken.

In de afgelopen jaren zijn de belangrijkste risicogebieden in kaart gebracht en de nodige beheersingsmaatregelen getroffen om ze te beperken. Sommige risico’s zijn af te dekken met een verzekeringspolis. Andere risico’s moeten we onder ogen zien en investeren in maatregelen om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt of problemen ontstaan. Er zijn vaste momenten in het jaar waarop we extra aandacht besteden aan risicomanagement. In het najaar met het Operationeel Team bij de operationele beleidsevaluatie. Dit is ook een vereiste voor de ISO-certificering. In de najaarsvergadering met de RvT bespreken we risicomanagement in relatie tot het jaarverslag. In het voorjaar is risicobeheersing gespreksonderwerp voor het Strategisch Team. Wanneer daar aanleiding voor is, komt dit onderwerp aan bod bij de voorbereiding op de jaarplannen met de gehele organisatie. Naast risico’s die benoemd worden vanuit de RvT, beschrijven de teams zelf risico’s die zij als mogelijke bedreiging zien om hun jaardoelen te kunnen realiseren.

4.6.4 Risicogebieden en beheersingsbeleid

Compassion Nederland onderkent de navolgende risico’s en bijbehorende beheersingsmaatregelen.

Focus op kindsponsoring

Compassion Nederland heeft, evenals Compassion International, ervoor gekozen om in hoofdzaak in te zetten op individuele kindsponsoring in de landen waar activiteiten worden ontplooid. Veel andere, ook vergelijkbare, organisaties maken daarnaast gebruik van o.a. overheidsfondsen en institutionele fondsen. Wanneer de maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een verminderende populariteit van individuele sponsoring, bestaat het risico van terugval in inkomsten, zonder dat er (op korte termijn) een goed alternatief voorhanden is.

Beheersingsbeleid: In diverse (strategische) documenten is een heldere onderbouwing beschreven waarom voor focus op individuele kindsponsoring is gekozen. Het wijzigen van dit beleid en inzetten op alternatieve inkomstenbronnen neemt weer andere risico’s met zich mee. De continuïteitsreserve vormt een buffer om in geval van teruglopende inkomsten voldoende tijd te hebben om in te zetten op alternatieve inkomstenbronnen. Bij andere organisaties zien we een terugval in sponsorinkomsten als gevolg van focus op alternatieven. Juist het volledig inzetten op de huidige succesvolle vorm zien we als een beheersingsmaatregel om de focus vast te houden. Dit neemt niet weg dat we doorlopend actief onderzoek verrichten naar alternatieven, zodat we tijdig kunnen bijsturen wanneer daar aanleiding voor is en weten waar onze kansen liggen.

Imagoschade

Door recente voorbeelden bij andere hulporganisaties onderkennen we het risico van imagoschade. De normen en waarden die wij hanteren vanuit onze levensvisie en die voor het overgrote deel ook gelden voor onze sponsors, geven ons een extra verantwoordelijkheid op ethisch gebied. Negatieve publiciteit rondom (vermeend) onethisch handelen van aan onze missie verbonden mensen, kan langdurige gevolgen hebben voor de bereidheid om Compassion te steunen.

Beheersingsbeleid: Bij de selectie en aanstelling van medewerkers en ambassadeurs zijn wij zeer alert op integriteit. Wij vermijden – ondersteund door regels, afspraken, controlesystemen en de aanwezigheid van interne en externe vertrouwenspersonen – iedere mogelijke vorm van onethisch handelen. Aangezien wij onderdeel uitmaken van een internationale organisatie, kunnen wij ook geconfronteerd worden met imagoschade als gevolg van situaties die zich voordoen in partnerlanden. Binnen Compassion International maken wij ons sterk voor gedegen integriteitsbeleid, om zo het risico op imagoschade zoveel mogelijk te beperken. De continuïteitsreserve is erop gericht om de gevolgen van imagoschade meerdere jaren te kunnen opvangen, zodat er voldoende tijd is om het langetermijneffect te beoordelen, organisatorische maatregelen te treffen en het vertrouwen te herstellen.

ICT-ontwikkelingen en cybersecurity

Het informeren van en communiceren met stakeholders is van cruciaal belang voor een relatiegerichte organisatie. Veranderingen en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Mede vanwege de internationale context waarin Compassion zich bevindt, moeten voortdurend keuzes worden gemaakt. Samenwerking met en aansluiting op populaire platforms vergroot de zichtbaarheid  en compatibiliteit, maar verkleint de onafhankelijkheid (als organisatie) en de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Kiezen voor de best passende en meest duurzaam geachte applicaties voor de eigen organisatie vergroot de afhankelijkheid van (interne) ICT-kennis en vergt grotere inspanning voor compatibiliteit en delen van informatie. Ook cybersecurity speelt een steeds belangrijkere rol. Bedreigingen door hackers nemen steeds serieuzere vormen aan en raken niet alleen grote, maar ook steeds vaker middelgrote organisaties. Het beschermen van persoonsgegevens speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Beheersingsbeleid: In de begrotingen worden structureel middelen gereserveerd voor (extra) investeringen op de ICT-gebieden: advies/architectuur, personeelsformatie en hardware/software. Verder wordt – onder meer met behulp van externe adviseurs – bepaald welk niveau van outsourcing tot een optimale prestatie voor de organisatie leidt. Vanuit risicobeheersing is het toetsen van de betrouwbaarheid van externe partners een belangrijk aandachtsgebied. Samenwerking met betrouwbare partners die onze organisatie en de mogelijke bedreigingen goed kennen, is van cruciaal belang. Zij houden ons continu op de hoogte van actuele ontwikkelingen en voorzien ons van de juiste adviezen en technologie om ons te weren tegen bedreigingen op ICT-gebied.

Wet- en regelgeving

Het inzetten van middelen en het bieden van hulp en uitvoeren van projecten kan bemoeilijkt worden door (veranderende) wet- en regelgeving in ontvangende landen. Vooral in instabiele regio’s en landen met een kritische houding ten aanzien van het christendom is dit risico altijd aanwezig. Het komt voor dat regeringen of andere groeperingen eisen stellen aan het toestaan van hulp in gebieden waarover zij zeggenschap hebben. In het uiterste geval komt het voor dat banktegoeden worden geblokkeerd, waardoor het werk onmogelijk wordt gemaakt. Maar ook wet- en regelgeving in eigen land en regio kunnen de slagkracht van de organisatie aantasten. Privacywetgeving wordt steeds strenger, waardoor het bewaren en delen van informatie over sponsors en sponsorkinderen steeds meer wordt beperkt.

Beheersingsbeleid: De invloed van Compassion Nederland in situaties die ontstaan als gevolg van veranderende wet- en regelgeving in partnerlanden is beperkt. In bijzondere situaties wordt via Compassion International en via politieke en diplomatieke kanalen geprobeerd zoveel mogelijk de bestaande programma’s te handhaven of zorg te dragen voor alternatieve programma’s. Daar waar directe programma’s niet langer ondersteund kunnen worden, zet Compassion zich actief in om sponsors te behouden voor de missie. In voorkomende gevallen wordt extra capaciteit ingezet om in een kort tijdbestek contact op te nemen met alle betrokken sponsors. Wetgeving in eigen land en regio wordt op de voet gevolgd en waar mogelijk delen wij wat voorgestelde maatregelen voor de praktijk van onze organisatie betekenen. Uiteraard is ook in deze context onze invloed beperkt en zoeken we steeds naar mogelijkheden om ons werk te continueren binnen de wettelijk gestelde kaders.

Deze onderwerpen zijn ook nu onverminderd actueel en verdienen onze blijvende aandacht. De risicogebieden staan structureel op de agenda van de verschillende teams en ook bij organisatieontwikkeling en bij strategische besprekingen komen deze onderwerpen aan de orde. Daarnaast komen deze onderwerpen tweemaal per jaar specifiek aan de orde bij de managementreviews.

4.6.5 Kwaliteit

De kwaliteit van onze interne processen wordt jaarlijks getoetst door diverse instanties. We zijn opnieuw voor zowel de ISO-certificering als het CBF-keurmerk met een goede beoordeling door de toetsingen gekomen. Daarnaast nemen we gedurende het jaar interne audits af om onze processen te monitoren, houden we beleidsevaluaties om ons eigen handelen te toetsen en monitoringscycli om de voortgang van jaarplannen te evalueren. Ook maken we regelmatig gebruik van externe experts in ons netwerk om feedback te vragen op belangrijke ontwikkelingen en beslissingen. Door de groei van de organisatie in de afgelopen jaren zijn we op veel terreinen in staat om een hoog kwaliteitsniveau te behalen. We kunnen voldoende investeren in nieuwe technologie om onze sponsors digitaal te faciliteren en een hoge responssnelheid te realiseren. Ook in beveiligingstechnieken voor privacybescherming en cybersecurity zijn we up-to-date. Via Compassion International hebben we toegang tot techniek en kennis van onze internationale partners.

De volgende certificeringen zijn behaald:

 • CBF-keurmerk, geïntegreerd met de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (de Code Wijffels). Het keurmerk stelt eisen aan bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting en communicatie, besteding van middelen en verslaggeving. Compassion Nederland is via de Erkenningsregeling erkend als goed doel dat voldoet aan de CBF-vereisten.
 • ISO 90 01-2015. Dit keurmerk ziet Compassion Nederland als erkenning voor een kritische beheersing, aanpassing en optimalisering van de processen.
 • We zijn lid van Missie Nederland, Micha Nederland en Viva Network. Het Viva Network is een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties dat zich bezighoudt met kinderen in nood. Verder hebben we samenwerkingsverbanden met Stichting de 4e Musketier (4M), EO Metterdaad, Stichting Opwekking en Mozaïek.

We onderschrijven de geloofsbelijdenis van de World Evangelical Fellowship en de gedragscode van Goede Doelen Nederland.

4.7 Duurzaamheid en rentmeesterschap

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze organisatie. Het is daarom een van de zeven strategische doelen. Dit onderwerp raakt het functioneren van onze organisatie op vele manieren. In eerste instantie omdat het uitputten van de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet een groot effect heeft op de leefomgeving van de kinderen en hun gezinnen die we ondersteunen. De gevolgen van de klimaatcrisis raken het bestaan van deze mensen meer dan waar ook ter wereld. Uitdroging, ontbossing, schaarste aan grondstoffen en energie (door overmatig gebruik door rijkere landen) zijn problemen die arme regio’s ernstig bedreigen. Vooral de voedselvoorziening en beschikbaarheid van schoon drinkwater vormen een groot probleem.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om voorop te lopen in de beweging om de wereld samen beter te beheren. We willen ons actief inzetten om betere rentmeesters te worden van de schepping waarvan wij onderdeel uitmaken. Dit brengen wij in de praktijk door:

 • Verduurzaming van onze organisatie door minder gebruik te maken van fysieke post en de communicatie verder te digitaliseren. De communicatie tussen sponsor en gesponsord kind en met onze organisatie zelf verloopt steeds meer via MyCompassion.
 • Verduurzaming van ons pand door isolatiemaatregelen, terugdringen van energiegebruik, inkopen van duurzame materialen en fair trade producten en het hergebruiken van producten. Een mooi voorbeeld is de aanschaf van gebruikte bureaustoelen.
 • Verduurzamen van reisbewegingen door minder met het vliegtuig te reizen en vaker de trein als alternatief te gebruiken. Inzet van elektrische auto’s voor relatiemanagers en stimuleren van fietsen via uitgebreide fietsregelingen, ook voor elektrische fietsen.
 • Samenwerking met Climate Stewards van A Rocha om via compensatie onze ecologische voetafdruk aantoonbaar te verkleinen.
 • Een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de internationale werkprocessen door betrokken te zijn bij de ontwikkelingen binnen Compassion International. Ook het vervullen van een voorbeeldfunctie speelt daarbij een rol.
 • Stimuleren van duurzaam gedrag en het werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het faciliteren van een gezonde (thuis-)werkomgeving, aanbieden van een jaarlijkse vitality check en workshops om verantwoord om te gaan met werkdruk en stress.
 • In communicatie actief onze visie op duurzaamheid en rentmeesterschap uitdragen en onze relaties (daarmee) stimuleren om ons hierin te volgen en steunen.

4.8 Integriteit

Integriteit is één van de kernwaarden van Compassion. Integer handelen willen we tot uitdrukking brengen in wie we zijn en wat we doen. De cultuur binnen Compassion Nederland is hierbij van fundamenteel belang. Deze cultuur wordt vormgegeven met behulp van de vijf Cultural Behaviors. Het belang dat onze organisatie hecht aan de organisatiecultuur, wordt duidelijk onderstreept door de aanwezigheid van de senior functie van Director Movement & Culture. Het verstevigen en verder ontwikkelen van deze cultuuraspecten is een continu proces.

Het integriteitsbeleid wordt verder vormgegeven door:

 • De gedragscode van Compassion Nederland, waarin onder meer regels zijn opgenomen over hoe er wordt omgegaan met (seksuele) intimidatie.
 • Het inwerktraject voor nieuwe medewerkers, ambassadeurs en stagiairs. Het dataprotocol van Compassion Nederland.
 • De geheimhoudingsverklaring die ambassadeurs tekenen.
 • Het child protection-beleid.
 • Het beleid ter voorkoming van psychosociale belasting.
 • De aanwezigheid van twee interne vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon.

In het afgelopen jaar is er in totaal vier keer een beroep gedaan op de interne vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersoon is niet benaderd geweest. De onderwerpen vielen nooit in de categorieën pesten, agressie, seksuele intimidatie of agressie & geweld, maar raakten veelal aan het thema ‘psychologische veiligheid’. De interne aanbeveling is om dit thema aandacht te blijven geven en te onderzoeken door middel van een aantal vragen in de OWDI (Onderzoek naar Werkgeluk en Duurzame Inzetbaarheid ) of dit nog extra aandacht behoeft.

Compassion Nederland beschikt over een klachtencommissie waar meldingen gedaan kunnen worden die niet in de informele sfeer opgelost worden. Deze klachtencommissie onderzoekt de melding en geeft, waar nodig, advies aan de directie over de te nemen maatregelen. Het afgelopen jaar is er geen sprake geweest van meldingen van schendingen.

Verantwoordelijkheden zijn gedeeld op het gebied van cultuur, HR, child protection en data beveiliging. De eindverantwoordelijkheid voor het integriteitsbeleid ligt bij de CEO. De cultuur binnen Compassion Nederland bevordert integer gedrag en creëert de voorwaarden voor veiligheid, bescherming, welzijn en goede (werk)omstandigheden voor de gesponsorde kinderen, studenten en medewerkers van Compassion.

COVID-19

Lees meer over de coronacrisis en de impact daarvan op ons werk in de veldlanden in het hoofdstuk COVID-19-crisis.

Naar dit hoofdstuk

Bestuur en toezicht

5.1  Inleiding

De Code Goed Bestuur maakt onderdeel uit van het CBF-keurmerk. Deze code gaat over het besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke relaties met het goede doel. In dit verslag van de raad van toezicht is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen. De raad van toezicht (RvT) onderschrijft de volgende drie principes:

 1. Binnen Compassion is de functie ’toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
 2. Compassion werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstelling.
 3. Compassion streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en het in acht nemen van wensen, vragen en klachten.

Adequaat scheiden van de functies: toezicht houden, besturen en uitvoeren
De scheiding van de functies toezicht houden, besturen en uitvoeren is binnen onze organisatie op verschillende manieren geborgd.

Het toezicht houden op het leidinggeven aan (besturen van) de werkorganisatie ligt bij de RvT. De taken en bevoegdheden van de RvT staan verwoord in de statuten van de organisatie en zijn verder uitgewerkt in het Raad van Toezicht Reglement zoals dat is vastgesteld op 22 juni 2017. De RvT houdt toezicht door:

 • behandeling en vaststelling van de door de directeur ingediende meerjarenplannen, jaarplannen, beleidsplannen en gerelateerde begrotingen;
 • evaluatie van de door de directeur ingediende rapportages;
 • behandeling en vaststelling van het jaarverslag en gerelateerde jaarrekening;
 • evaluatie van de overall resultaten van de werkorganisatie;
 • evaluatie van het functioneren van de directeur;
 • evaluatie van het eigen functioneren met behulp van daarvoor binnen Compassion International ontwikkelde instrumenten, waaronder:
  • een formulier waarmee leden van de RvT elkaars functioneren beoordelen en het functioneren van leden van de RvT die aftreden en herkiesbaar zijn beoordeeld wordt;
  • een formulier waarmee een afgetreden lid van de RvT terugkoppeling geeft over zijn/haar bevindingen over de periode waarin hij/zij deel uitmaakte van de RvT;
 • evaluatie van de taken en verantwoordelijkheden van de directeur zoals beschreven in het door de RvT vastgestelde directiereglement. Dit directiereglement bepaalt aan de ene kant hoe en wanneer de directeur verantwoording aflegt aan de RvT en aan de andere kant wat van de directeur verwacht wordt ten aanzien van het leidinggeven aan de werkorganisatie;
 • evaluatie van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden binnen de werkorganisatie die via diverse mechanismen wordt aangestuurd en geoptimaliseerd via:
  • de jaarplannen van de verschillende geledingen van de werkorganisatie;
  • functiebeschrijvingen van de werknemers;
  • gedocumenteerde werkprocessen;
  • hard- en softwaresystemen in gebruik bij elk van de leden van de Global Partner Alliance van Compassion International.

5.2 Samenstelling raad van toezicht en directie per 30 juni 2021

De heer drs. Wout J. Adema RA MBA 
Woonplaats:
Nunspeet
Functie: Voorzitter
Beroep: Directeur Zorg, Zorgverzekeraars Nederland, Zeist
Nevenfuncties: Penningmeester St. Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Beekbergen, voorzitter raad van toezicht InteraktContour Nunspeet en lid raad van toezicht Leger des Heils Almere

Mevrouw Maryke van der Eems
Woonplaats: Amersfoort
Functie: Raad van toezicht-lid
Beroep: Hoofd Business Improvement Zakelijke Relaties, Triodos Bank, Zeist
Nevenfuncties: Geen

De heer drs. Wim Janssens MBA
Woonplaats: Hierden
Functie: Raad van toezicht-lid
Beroep: Groepsdirecteur Centrale Dienstverlening van Achmea
Nevenfuncties: Directeur Staalbankiers NV, lid bestuur Platform van Onderlinge Verzekeraars (Verbond van Verzekeraars)

De heer Robert W. Peters
Woonplaats: Monument, Colorado (VS)
Functie: Raad van toezicht-lid
Beroep: Senior Director Global Board Engagement, Compassion International
Nevenfuncties: Board member Compassion Espana, Compassion Italia, Compassion Germany en Compassion Nordic

Mevrouw ing. Corry Siegers – Huinink
Woonplaats: Vijfhuizen
Functie: Raad van toezicht-lid
Beroep: Head of Videodiscovery en Metadata, Bindinc BV te Hilversum
Nevenfuncties: Geen

Mevrouw dr. Dorien M. Wietsma – Bogaarts
Woonplaats: Barendrecht
Functie: Vicevoorzitter
Beroep: Algemeen Directeur DMW Consultancy B.V.
Nevenfuncties: Bestuur TheChurch

Trainee raad van toezicht:

De heer Christian Lokhorst
Woonplaats: Nunspeet
Beroep: Financieel adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nevenfuncties: geen

Directie:

Mevrouw Nienke Westerbeek – de Wit
Woonplaats: Amersfoort
Nevenfuncties: geen

 

 

5.3 Samenvatting van activiteiten 2020/2021

In het afgelopen boekjaar waren er vijf RvT-vergaderingen. De reguliere vergaderingen waren op 1 juli, 2 december en 10 maart. Twee extra vergaderingen vonden plaats op 13 oktober (Jaarplan en begroting 2020/2021 i.v.m. coronacrisis) en 26 januari (HR). Daarnaast heeft de raad van toezicht in februari een virtuele reis gemaakt naar projecten in Indonesië.

In de vergaderingen was onder meer aandacht voor:

 • Bespreking en goedkeuring jaarverslag boekjaar 2019/2020, inclusief jaarrekening;
 • Controle realisatie doelstellingen aan de hand van uitgebrachte rapportages;
 • Bespreking en goedkeuring jaarplan 2020/2021 met bijbehorende begroting;
 • Rapportages van Finance- en HR-committee;
 • Werving van nieuw lid van de raad van toezicht;
 • Updates Compassion International;
 • Gevolgen coronacrisis;
 • Medewerkerstevredenheid;
 • Organisatieontwikkeling;
 • Programma-ontwikkeling;
 • Child Protection.

De statuten zijn aangepast waarbij de zittingstermijn is gewijzigd naar maximaal 3 x 4 jaar.

Het Finance committee kwam voorafgaand aan de RvT-vergaderingen bijeen en ook het HR-committee had tussentijds overleg, onder andere inzake de jaarlijks terugkerende CEO review. De verslagen en bevindingen zijn in de RvT-vergaderingen besproken waar notulen van zijn gemaakt.

5.4 Bezoldigingsbeleid

De RvT heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in januari 2017.

Bezoldiging directie

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Compassion Nederland de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede Doelen Nederland. De essentie van deze regeling is om de grondslag voor de beloning van de directeur te baseren op een objectieve systematiek van functiewaardering. Daarnaast geldt dat de beloning gematigd moet zijn ten opzichte van vergelijkbare functies en stelt de regeling dat variabele beloningen niet passen in de beloningssystematiek. De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Compassion Nederland vond plaats door de RvT. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 420 punten met een maximaal jaarinkomen van 125.011 euro (1 fte). Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur (1 fte) bedroeg 87.692 euro. Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven binnen het in de regeling opgenomen maximumbedrag van 209.000 euro per jaar (2021). De belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Bezoldiging raad van toezicht

Er is geen bezoldiging voor leden van de RvT. 

Beloningsbeleid medewerkers

Compassion vindt het belangrijk dat beloningen worden toegekend op basis van een duidelijk, transparant en rechtvaardig systeem. Daarbij gelden binnen Compassion Nederland de volgende uitgangspunten:

 • Er is een correlatie tussen de competentievereisten voor medewerkers en de kwaliteitsnormen voor het werk van Compassion.
 • Er wordt ingezet op gemotiveerde en betrokken medewerkers door goed hr-beleid en het bieden van voldoende uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden.
 • Het beloningssysteem moet afgestemd blijven op ontwikkelingen in de (goede doelen) markt- en bedrijfseconomische bewegingen.
 • De gemiddelde stijging van de salarissen wordt in principe gebaseerd op de groei van de salarissen in de (goede doelen) markt, voor zover de bedrijfssituatie dit toelaat en de werkgever dit passend acht in relatie tot de organisatiedoelen. 

 

 

5.5 Opvolging

De leden van de RvT hebben zitting gedurende een periode van vier jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd.

Naam Termijn van 4 jaar verstrijkt op In functie sinds
Wout Adema
Voorzitter
juni 2024 27-06-2012
Dorien Wietsma
Vicevoorzitter
juni 2022 25-06-2014
Maryke van der Eems december 2023 04-12-2019
Wim Janssens juni 2021 22-06-2017
Bob Peters maart 2022 26-03-2014
Corry Siegers april 2022 01-04-2018
Trainee:
Christian Lokhorst
december 2021
(2 jaar)
04-12-2019

5.6 Relatie met de onafhankelijke accountant

Met ingang van verslagjaar 2019/2020 is De Jong & Laan Accountants aangesteld als controlerend accountant van Compassion Nederland. Van beide kanten is de controle naar tevredenheid verlopen en zetten we de samenwerking door.

Eens in de drie jaar onderzoeken wij de relatie met onze accountant en vragen offertes op bij andere grote en middelgrote accountantskantoren. Compassion Nederland vindt het noodzakelijk om te waarborgen dat de kwalitatief beste accountant wordt geselecteerd en dat de accountant wordt geselecteerd die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. De RvT is verantwoordelijk voor de benoeming van de accountant. De bespreking van de jaarrekening, inclusief de aanbevelingen, vindt plaats na de accountantscontrole en voordat de jaarrekening wordt goedgekeurd door de RvT. 

Financiële verantwoording

6.1 JAARREKENING

 

Balans na resultaatverdeling 30 juni 2021

Alle bedragen in € ref.30 juni 202130 juni 2020
ACTIVA
Immateriële vaste activa1
- software151.962300.193
Materiële vaste activa2
- bedrijfsmiddelen200.044261.873
Financiële vaste activa350.00040.000
Voorraden
- direct beschikbaar voor doelstelling6.86028.363
- bedrijfsvoorraden-2.864
6.86031.227
Vorderingen
- overige vorderingen136.422137.791
- overlopende activa112.60491.740
249.026229.531
Liquide middelen46.409.4485.900.374
Totaal activa7.067.3406.763.198
PASSIVA
Reserves en fondsen5
Reserves
- continuïteitsreserve2.154.2761.976.126
- bestemmingsreserves563.868873.293
- algemene reserve558.320418.353
Fondsen
- bestemmingsfondsen496.471405.130
3.772.9353.672.902
Kortlopende schulden
- crediteuren58.95657.393
- belastingen en premies sociale verzekeringen1.13564.511
- schulden aan Compassion International2.799.3152.757.282
- overige schulden en overlopende passiva434.999211.110
3.294.4053.090.296
Totaal passiva7.067.3406.763.198

Staat van baten en lasten 2020/2021

Alle bedragen in €ref.Werkelijk
2020/2021
Begroting
2020/2021
Werkelijk
2019/2020
BATEN 7
- Baten van particulieren22.530.58520.676.74521.395.107
- Baten van bedrijven1.559.2451.148.9831.552.165
- Baten van andere organisaties
zonder winststreven
2.068.9841.219.7031.680.083
Som van de baten26.158.81423.045.43124.627.355
LASTEN8
Besteed aan doelstelling
Structurele hulp
- gesponsorde kinderen16.997.27516.002.03216.204.721
- studenten99.25044.144103.326
- moeders & baby's512.213600.465547.600
- aanvullende fondsen4.015.3662.087.2513.287.151
21.624.10418.733.89220.142.798
Voorlichting/bewustwording1.790.9682.223.9581.861.957
Totaal besteed aan doelstelling23.415.07120.957.85022.004.755
Wervingskosten1.780.5441.393.3351.415.042
Kosten beheer en administratie850.111755.746723.443
Som van de lasten26.045.72723.106.93224.143.240
Saldo voor financiële baten
en lasten
113.087-61.500484.115
Saldo financiële baten en lasten9-13.053-500-22
Saldo van baten en lasten100.034-62.000484.093
Bestemming saldo van baten
en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuiteitsreserve178.15066.196-17.233
- bestemmingsreserves-309.425-42.61997.294
- algemene reserve139.9670418.353
- bestemmingsfondsen91.341-85.577-14.321
100.034-62.000484.093

Kasstroomoverzicht

Alle bedragen in €30 juni 202130 juni 2020
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten100.034484.092
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen immateriële vaste activa 148.231130.917
Afschrijvingen materiële vaste activa110.850107.499
259.081238.416
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie kortlopende schulden204.109490.847
Mutatie vorderingen-19.49555.693
Mutatie voorraden24.367-10.072
208.981536.468
Kasstroom uit operationele activiteiten568.0961.258.976
Kasstromen uit investeringsactiviteiten:
Investeringen in immateriële vaste activa--167.287
Investeringen in materiële vaste activa-50.709-99.416
Investeringen in financiële vaste activa-10.000-40.000
Desinvesteringen in materiële vaste activa1.6861.065
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-59.023-305.638
Mutatie liquide middelen509.073953.338
Liquide middelen per 1 juli5.900.3754.947.036
Liquide middelen per 30 juni6.409.4485.900.375
Mutatie liquide middelen509.073953.338

 

6.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Activiteiten

Compassion Nederland is een fondsenwervende instelling en heeft als doel fondsen te werven ter ondersteuning van het wereldwijde Compassion-netwerk. Compassion Nederland is een christelijke organisatie die opkomt voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Doel is hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.

Stichting Compassion Nederland is statutair gevestigd in Apeldoorn, kantoorhoudend aan de Zwaansprengweg 20 te Apeldoorn.

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 fondsenwervende organisaties, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is om inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van eventuele toegepaste stelsel- en schattingswijzigingen. In 2020/2021 hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

Omrekening van vreemde valuta

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin Stichting Compassion Nederland haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Compassion Nederland.

Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum. Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta, worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Verslagjaar

Het verslagjaar loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de lijn van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in het boekjaar geldmiddelen zijn opgeofferd.

Grondslagen voor de balanswaardering

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa betreffen geactiveerde uitgaven voor software en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, waarbij er rekening wordt gehouden met een restwaarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief, waarbij er rekening wordt gehouden met een restwaarde. Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het gebruik van het actief.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserves en fondsen

 • De continuïteitsreserve en bestemmingsreserves worden gevormd op basis van goedgekeurd beleid, zij worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 • Ten aanzien van de bestemmingsfondsen geldt dat van de besteding van deze gelden door derden (sponsors) beperkingen zijn opgelegd. Het gaat hier om vooruit ontvangen gelden.

Verplichting aan Compassion International

Compassion Nederland maakt onderdeel uit van de Global Partner Alliance (GPA) met Compassion International. Dit is een samenwerkingsverband waarbinnen iedere GPA zelf verantwoordelijk is voor het te voeren beleid. De jaarrekening van Compassion Nederland is niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Compassion International. Compassion Nederland is verantwoordelijk voor de fondsenwerving binnen Nederland en België en draagt de fondsen af aan Compassion International ter besteding aan de doelstellingen. Door Compassion Nederland wordt ultimo boekjaar een verplichting opgenomen voor het bedrag dat door Compassion Nederland aan Compassion International nog zal worden afgedragen met betrekking tot de in het afgelopen boekjaar ontvangen gelden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

Baten

Baten waarvoor een speciale bestemming is aangewezen, worden als zodanig geregistreerd en voor verdere distributie afgedragen aan Compassion International.

Voorwaardelijke baten worden verantwoord op het moment van besteding, zijnde het moment van overmaking aan Compassion International of aan crediteuren, waarbij de matching tussen de baten en lasten bepalend zijn voor de realisatie van de baten. Er zijn momenteel geen voorwaardelijke baten.

De overige, onvoorwaardelijke baten worden verantwoord op het moment van ontvangst en toegewezen aan de periode van ontvangst. Dit betreffen sponsorbijdragen, donaties, giften en schenkingen.

Onvoorwaardelijke baten uit Proud Partnerships worden verantwoord als baten wanneer het evenement heeft plaatsgevonden.

Nalatenschappen

De baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Lasten

Kosten worden bepaald met inachtneming van de grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Bestedingen aan de doelstelling

 

Structurele hulp

In de bestedingen voor structurele hulp zijn opgenomen de afdrachten aan Compassion International, alsmede de kosten die betrekking hebben op het onderhouden van de kind-sponsorrelatie.

Voorlichting

De bestedingen aan de voorlichtingsdoelstelling betreffen de kosten die gemaakt zijn voor het bekendmaken van de armoedeproblematiek en het werk van Compassion.

Wervingskosten

Hiermee zijn alle kosten gemoeid die als doel hebben om mensen te bewegen geld te geven voor onze doelstellingen. Vaak is er sprake van gemengde activiteiten. Het betreffen dan zowel voorlichtingsactiviteiten (doelstelling) als fondswervingsactiviteiten. In die gevallen wordt er op basis van de inspanning van de medewerkers bepaald welk deel van de kosten voorlichting c.q. fondsenwerving betreft.

Kosten beheer en administratie

De kosten voor beheer en administratie zijn de kosten die wij maken voor de administratie en de interne beheersing voor zover deze niet worden toegerekend aan de doelstellingen of de fondsenwerving.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten, voor zover deze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Compassion Nederland heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij pensioenverzekeraar Nationale Nederlanden. Op deze pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door Compassion Nederland. Compassion Nederland heeft haar pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Per balansdatum is er geen sprake van een bestaande verplichting (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of werknemers.

Belastingen

Gegeven haar activiteiten wordt Compassion Nederland in beginsel niet als ondernemer voor de vennootschapsbelasting aangemerkt. Compassion Nederland verricht geen btw-belaste prestaties. Wij hebben de kwalificatie ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ die door de fiscus wordt toegekend.

6.3 Toelichting op de balans

 

1 Immateriële vaste activa

Alle bedragen in €Software
Stand 1 juli 2020
Aanschafwaarde 786.361
Cumulatieve afschrijvingen-486.168
Boekwaarde 1 juli 2020300.193
Mutaties
Investeringen-
Afschrijvingen-148.231
Desinvesteringen-
Afschrijvingen desinvesteringen-
Totaal mutaties-148.231
Aanschafwaarde 30 juni 2021786.361
Cum. Afschrijving 30 juni 2021-634.399
Boekwaarde 30 juni 2021151.962
Afschrijvingspercentages20% - 33%

 

De geactiveerde software bestaat hoofdzakelijk uit het CRM-systeem Salesforce, webapplicaties en de hiermee samenhangende kosten voor de verbinding met de internationale systemen van Compassion International en investeringen in de website. De investeringen in deze software zijn essentieel voor een effectieve en doelmatige bedrijfsvoering. De immateriële vaste activa worden aangewend voor onze bedrijfsvoering.

 

2 Materiële vaste activa

Alle bedragen in €VerbouwingenKantoor-HardwarePromotie-Totaal
inrichtingmateriaal
Stand 1 juli 2020
Aanschafwaarde 403.098 85.997 362.213 82.748 934.056
Cumulatieve afschrijvingen-268.453 -66.571 -278.615 -58.546 -672.185
Boekwaarde 1 juli 2020134.645 19.426 83.598 24.202 261.871
Mutaties
Investeringen8.493-43.237-1.02150.709
Afschrijvingen-40.805-3.823-58.193-8.029-110.850
Desinvesteringen--26.659-67.522-3.799-97.980
Afschrijvingen desinvesteringen-24.97367.5223.79996.294
Totaal mutaties-32.312-5.509-14.956-9.050-61.827
Aanschafwaarde 30 juni 2021411.59159.338337.92877.928886.785
Cum. Afschrijving 30 juni 2021-309.258-45.421-269.286-62.776-686.741
Boekwaarde 30 juni 2021102.33313.91768.64215.152200.044
Afschrijvingspercentages10%10% - 20%20% - 33%33%

 

De materiële vaste activa betreffen de verbouwingen van onze huurlocatie in Apeldoorn, de inrichting hiervan en de inventaris. De materiële vaste activa zijn in gebruik voor de bedrijfsvoering.

 

3 Financiële vaste activa

Alle bedragen in €Lening u/g
Stand 1 juli 202040.000
Mutaties
Verstrekte leningen10.000
Aflossingen-
Rente-
Totaal mutaties10.000
Stand 30 juni 202150.000

 

Dit betreft een lening verstrekt aan Movement Products. Deze wordt aangehouden voor de bedrijfsvoering. Er wordt geen rente over de lening berekend. De lening moet uiterlijk 31 december 2030 zijn afgelost.

Bij de kortlopende vorderingen en de liquide middelen is er sprake van gemengd gebruik (bedrijfsvoering en doelstelling).

 

4. Liquide middelen

Liquide middelen worden zoveel mogelijk weggezet op rentedragende spaarrekeningen bij de ING Bank en ABN AMRO MeesPierson. Over alle banksaldi bestaat vrije beschikking. De hoge banksaldi per einde boekjaar komen mede doordat wij verplichtingen hebben die in het opvolgend verslagjaar zijn voldaan.

Beleggingsbeleid

Ons beleid is erop gericht om liquide middelen zoveel als mogelijk aan te houden in euro’s. Op het moment dat wij een verplichting aangaan in dollars, worden de dollars aangekocht. Deze maatregel mitigeert de valutarisico’s. Wij kiezen er bewust voor om tijdelijk overtollige liquide middelen niet te beleggen, maar op rentedragende spaarrekeningen te zetten. De reden hiervoor is dat wij in de huidige onzekere financiële markten geen risico willen lopen geld te verliezen waar kinderen in armoede recht op hebben.

 

5. Reserves en fondsen

Statutair kennen wij geen stichtingsvermogen. De mutaties in de reserves kunnen als volgt worden weergegeven:

Bestemmingsreserves
Alle bedragen in €Continuïteits-Reserve financieringReserve financieringReserve AlgemeneTotaal
reservevaste activavaste activatoekomstigeReserve
doelstellingbedrijfsvoeringprojecten
Stand 1 juli 20201.976.12628.363564.930280.000418.3533.267.772
Mutaties
Onttrekkingen--21.503-263.631-75.000--360.134
Toevoegingen178.150-50.709-139.967368.825
Totaal mutaties178.150-21.503-212.922-75.000139.9678.692
Stand 30 juni 20212.154.2766.860352.008205.000558.3203.276.464

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat Compassion Nederland ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De risico’s op korte termijn zijn met name het op kunnen opvangen van tegenvallende of teruglopende inkomsten. Daarnaast is de continuïteitsreserve gevormd om, in het geval van het beëindigen van de activiteiten, de lopende arbeidscontracten en andere overeenkomsten op een verantwoorde wijze af te kunnen wikkelen. In het door de raad van toezicht vastgestelde en goedgekeurde beleid wordt een gewenst risicoprofiel gehanteerd voor een continuïteitsreserve van maximaal 50 procent van de kosten van de werkorganisatie. In het verslagjaar komt dit neer op 2.154.275 euro. De huidige continuïteitsreserve is hiermee op een, door de raad van toezicht vastgesteld, voldoende niveau.

De VFI-richtlijn ’reserves goede doelen’ schrijft voor dat de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie mag bedragen voor de dekking van de risico’s. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel (zowel voor de werving als voor de doelstellingsuitvoering), huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten van fondsenwerving, alsmede kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten. In de huidige situatie zou Compassion een continuïteitsreserve mogen hanteren van 6.462.825 euro. Wij blijven met een continuïteitsreserve van 2.154.275 euro (0,50 maal de jaarlijkse kosten) in het verslagjaar ruim onder deze norm.

Reserve vaste activa doelstelling en bedrijfsvoering

De bestemmingsreserve is gevormd omdat middelen zijn aangewend om activa te financieren. De reserve financiering vaste activa bedrijfsvoering is vastgelegd voor de materiële vaste activa en de bedrijfsvoorraden. De reserve financiering vaste activa-doelstelling is vastgelegd voor de direct beschikbare voorraden voor doelstelling.

Reserve toekomstige projecten

De reserve toekomstige projecten is gevormd ten behoeve van specifieke geplande investeringsprojecten. Deze reserve zal in de toekomst worden aangewend voor het doen van investeringen in verschillende IT-projecten, verbouwing van het pand en uitgaven voor training en scholing.

Algemene reserve

De algemene reserve is gevormd om tekorten op korte termijn op te kunnen vangen. Deze algemene reserve dient tussen de 0% en 5% van de totale inkomsten te bedragen. Waar de reserve toekomstige projecten is bedoeld om specifieke projecten te kunnen financieren, is de algemene reserve gevormd om verwachte tekorten op korte termijn op te kunnen vangen, zoals een te verwachten negatief jaarresultaat.

Fondsen

De mutaties in de fondsen kunnen als volgt worden weergegeven:

Alle bedragen in €Bestemmingsfonds sponsorbijdragen
Stand 1 juli 2020405.130
Mutaties
Onttrekkingen-893.950
Toevoegingen985.291
Totaal mutaties91.341
Stand 30 juni 2021496.471

 

Bestemmingsfonds sponsorbijdragen

Het bestemmingsfonds sponsorbijdragen is gevormd voor het vooruit ontvangen deel van de sponsorbijdragen. De vooruit ontvangen sponsorbijdragen zullen in de volgende verslagjaren tijdsevenredig worden afgedragen aan Compassion International.

Statutaire regeling inzake bestemming saldo baten en lasten

In de statuten is geen regeling opgenomen inzake de bestemming van het saldo van baten en lasten. De raad van toezicht besluit over de bestemming van het saldo van baten en lasten, overeenkomstig zoals deze is verwerkt in de jaarrekening.

Voorstel bestemming saldo baten en lasten

Hiervoor wordt verwezen naar de staat van baten en lasten, waar dit onderaan nader is uitgewerkt.

 

6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit meerjarige financiële verplichtingen als volgt te specificeren:

 

Te betalenHuurverplichtingLeaseverplichtingVerplichting softwarelicentiesTotaal
Binnen één jaar98.04752.65827.197177.902
Tussen één en vijf jaar175.521133.106-308.627
Meer dan vijf jaar29.488--29.488
Totaal303.056185.76427.197516.017

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die hier vermeld moeten worden.

 

6.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

 

 

7 Toelichting baten

Alle bedragen in €Werkelijk 2020/2021Begroting 2020/2021Werkelijk 2019/2020
Baten van particulieren
Periodieke contributies18.525.84417.951.96817.725.263
Donaties en giften3.969.8312.724.7773.562.466
Nalatenschappen34.910-107.378
22.530.58520.676.74521.395.107
Baten van bedrijven
Periodieke contributies753.868580.351579.390
Donaties en giften805.377568.632972.775
1.559.2451.148.9831.552.165
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Periodieke contributies227.710244.714233.912
Donaties en giften1.841.275974.9891.446.171
2.068.9841.219.7031.680.083
Totaal baten26.158.81423.045.43124.627.355

 

De totale groei ten opzichte van vorig verslagjaar is 1.531.459 euro. Deze groei met 6,2 procent is voornamelijk afkomstig van de stijging van het aantal gesponsorde kinderen van 47.991 naar 50.682 die vanuit Nederland en België worden ondersteund. De groei in sponsorbijdragen is 5,2 procent, de groei in donaties en giften is 10,6 procent. Daarnaast zijn er nalatenschappen ontvangen voor een bedrag van 34.910 euro.

 

7 Bestemming van de baten

Alle bedragen in €Werkelijk 2020/2021Begroting 2020/2021Werkelijk 2019/2020
Programma's
Gesponsorde kinderen19.507.42218.777.03318.529.599
Giften voor gesponsorde kinderen1.872.1501.176.3631.623.982
Moeders en baby's589.522685.390658.395
Studenten113.39050.000117.710
22.082.48420.688.78620.929.686
Aanvullende fondsen
Kerstgiften592.811480.000523.190
Sponsor Plus293.900276.436278.717
Ongesponsorde kinderen316.657212.048262.628
Kerkplanting & toerusting22.24113.00019.278
Medische zorg & voeding30.45322.80036.119
Zeer kwetsbare kinderen67.15160.80096.808
Educatie, Werk & Inkomen59.24956.90089.544
Water & Hygiene37.46725.60055.498
Noodhulpfonds593.49585.600456.156
Waar meest nodig397.911261.500293.466
Aanvullende projecten1.630.086861.9621.478.887
4.041.4212.356.6463.590.291
Ontvangen uit nalatenschap34.910-107.378
Totaal baten26.158.81523.045.43224.627.355

 

De directe inkomsten voor gesponsorde kinderen, studenten en moeders zijn met 1.152.797 euro gestegen door een toename van het aantal sponsors. Dit is 5,5 procent. Het aantal kinderen dat per 30 juni 2021 via Compassion Nederland gesponsord wordt, is 50.682 (30 juni 2020: 47.991).

Per ultimo boekjaar worden er 60 Moeder- en babyprojecten ondersteund (30 juni 2020: 61). Deze worden gefinancierd door middel van ontvangen gelden vanuit de Muskathlon, fondsenwerving tijdens Compassion-reizen, zakelijke relaties, particuliere sponsors en binnengekomen gelden op het fonds Moeders en baby’s.

 

7 Kindgiften

Alle bedragen in €Werkelijk 2020/2021Begroting 2020/2021Werkelijk 2019/2020
Giften voor gesponsorde kinderen
Giften voor het gezin782.138540.264 725.551
Verjaardagsgiften672.636370.360 445.974
Projectgiften244.105166.036 282.694
Algemene kindgiften132.64968.427 127.617
Laatste giften40.62231.275 42.146
Totaal giften1.872.1501.176.362 1.623.982

8 Toelichting op de lastenverdeling

Alle bedragen in €Werkelijk 2020/2021Begroting 2020/2021Werkelijk 2018/2019
Structurele hulp21.624.10418.733.89220.142.799
Voorlichting / bewustwording1.790.9672.223.9581.861.957
Wervingskosten1.780.5441.393.3351.415.042
Kosten Beheer & Administratie850.111755.746723.443
Totaal26.045.72623.106.93124.143.241

 

Om nader inzicht te geven in de samenstelling van de kosten van de organisatie, wordt gebruikgemaakt van bijlage 3 van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

In totaal is in het verslagjaar 89,9 procent van de totale lasten besteed aan de doelstelling.

In procenten van de totale baten is er 89,8 procent besteed aan de doelstelling.

 

8 Toelichting lastenverdeling (CBF) – detail

Doelstelling
Alle bedragen in €Structurele hulpVoorlichting/ bewustwordingWervings- kostenKosten beheer & administratieTotaal 2020/2021Begroting 2020/2021Totaal 2019/2020
Afdrachten20.964.533---20.964.53317.976.396 19.361.168
Directe kosten Marketing & Communicatie21.220490.828393.02731.861936.9381.004.880 953.619
Salarissen266.477667.464690.650370.6311.995.2222.110.872 1.895.816
Sociale lasten53.236130.511134.26968.699386.715389.577 352.867
Pensioenlasten18.99452.94453.08129.699154.718136.724 137.428
Overige personeelskosten35.56987.54896.78041.793261.690227.196 233.144
Reis- en verblijfkosten7.19540.03242.90310.186100.315121.588 143.872
Huisvestingskosten19.05940.36041.49222.666123.577140.490 130.385
ICT-kosten76.011160.565164.70890.014491.297261.500 297.860
Kantoorkosten117.15222.43963.44536.302239.338255.201 263.950
Afschrijvingen40.16485.35087.42047.672260.607335.849 239.361
Algemene kosten4.49412.92612.769100.588130.777146.659 133.770
Totaal21.624.1041.790.9671.780.544850.11126.045.72623.106.93124.143.241

Criteria verdeling uitvoeringskosten

De aanbeveling ’Kostentoerekening Beheer en Administratie‘ van het VFI wordt bij de toerekening van kosten aan de doelstellingen, wervingskosten en beheer & administratie gevolgd. Toerekening van kosten vindt plaats op basis van de hoeveelheid tijd die werknemers van Compassion aan de doelstellingen besteden. Dit geldt voor personeelskosten en marketingkosten. Algemene kosten zoals HR, ICT en Facilitair worden op basis van het aandeel in het totale aantal FTE toegerekend. Deze verdeling wordt halfjaarlijks herzien en, waar nodig, aangepast.

Kosten worden toegerekend aan de doelstellingen, wervingskosten en beheer & administratie. De doelstellingen van Compassion zijn structurele hulp en voorlichting/bewustwording. Zo komen we tot een verdeling van de kosten over de volgende categorieën:

 • structurele hulp;
 • voorlichting/bewustwording;
 • wervingskosten;
 • beheer & administratie.

De verdeling van de kosten over de bovengenoemde categorieën wordt zoveel als mogelijk direct toegerekend aan de categorie alsook op basis van de inspanning van de organisatie. De belangrijkste componenten voor de inspanning van de organisatie zijn de inspanningen van het personeel.

 • Onder structurele hulp verantwoorden we de financiële middelen die, via Compassion International, naar de kinderen, studenten, moeders en projecten gaan. Evenals de kosten die gemaakt worden om de relatie tussen de sponsor en het kind te onderhouden. Het onderhouden van de relatie met de kinderen in ontwikkelingslanden vormt een integraal onderdeel van de ontwikkeling van kinderen en is dan ook een onderdeel van structurele hulp.
 • Onder voorlichting en bewustwording verantwoorden we de kosten die betrekking hebben op de activiteiten in Nederland om het publiek voor te lichten en bewust te maken van de nood onder kinderen in ontwikkelingslanden.
 • Als wervingskosten merken we de kosten aan die betrekking hebben op activiteiten die (in)direct ten doel hebben mensen te bewegen sponsor te worden of geld te geven.
 • Voor beheer & administratie volgen we de aanbeveling ’Kostentoerekening Beheer en Administratie‘ van het VFI. De kosten die uiteindelijk over het boekjaar onder beheer & administratie worden verantwoord zijn:

 

8 Criteria uitvoeringskosten

OmschrijvingToerekening B&AToelichting / opmerking
Raad van toezicht100%De raad van toezicht levert geen directe inspanningen aan doelstelling of fondsenwerving, 100% B&A.
DirectieGedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar de directie op wordt ingezet; op basis van een beste inschatting van de bestede tijd.
Algemeen secretariaatGedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het secretariaat op wordt ingezet; op basis van een beste inschatting van de bestede tijd.
Financiën, planning & control100%Financiën levert geen directe inspanningen aan doelstelling of fondsenwerving, 100% B&A.
ICTNaar ratoICT wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen, waarna deze op basis van de activiteiten van de afdeling wordt toegerekend.
Huisvesting & facilitairNaar ratoHuisvesting & facilitair worden op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen, waarna deze op basis van de activiteiten van de afdeling wordt toegerekend.
PersoneelszakenNaar ratoHR wordt op basis van FTE doorbelast aan de overige afdelingen, waarna deze op basis van de activiteiten van de afdeling wordt toegerekend.
Personeelskosten (directe en indirecte kosten, incl. werkgeverslasten en kosten inhuur)GedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het personeel/inhuur op wordt ingezet; op basis van een beste inschatting van de bestede tijd.
CommunicatieGedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het voor is.
Donateurs- en ledenadministratie; servicecentrumGedeeltelijkZo veel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het personeel/inhuur op wordt ingezet; op basis van een beste inschatting van de bestede tijd.
ProjectadministratiesnvtProjecten worden niet apart geadministreerd.

Normstelling beheer- en administratiekosten

Op basis van de begroting 2020/2021 is de normstelling voor beheer- en administratiekosten uitgedrukt in een percentage van onze totale bestedingen vastgesteld op 3,3 procent. Het werkelijke percentage voor het boekjaar 2020/2021 is uitgekomen op 3,3 procent.

Normstelling wervingskosten

Het percentage wervingskosten uitgedrukt in een percentage van de baten is 6,8 procent. Dit was begroot op 6,0 procent.

Gemiddeld aantal medewerkers

Het aantal medewerkers over 2020/2021 bedroeg 51,6 FTE (2019/2020: 48 FTE). Er zijn geen werknemers werkzaam buiten Nederland.

 

9. Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten zijn als volgt te specificeren:

 

Alle bedragen in €Werkelijk 2020/2021Begroting 2020/2021Werkelijk 2019/2020
Rentebaten63-371
Rentelasten-13.111-500-379
Koersverschillen-6--14
Totaal-13.053-500-22

Bezoldiging directie

De raad van toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd.

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Compassion Nederland de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ van Goede Doelen Nederland. De beloning van de directeur wordt berekend op basis van de index BSD (Basis Score voor Directiefuncties) en ligt op 70 procent van die norm.

 

2020/20212019/2020
NaamN. Westerbeek - de WitN. Westerbeek - de Wit
FunctieCEOCEO
Dienstverband
- Aard (looptijd)onbepaaldonbepaald
- Uren4040
- Parttime percentage100100
- Periode01-07-2020 t/m 30-06-202101-07-2019 t/m 30-06-2020
Bezoldiging (EUR) jaarinkomen
- Brutoloon/salaris67.310 65.962
- Vakantiegeld5.385 5.277
- Eenmalige uitkering600 -
- Niet opgenomen vakantiedagen - -
Totaal73.295 71.239
Belastbare vergoedingen/bijtellingen6.150 6.150
Pensioenlasten (werkgeversdeel)8.247 8.125
Pensioencompensatie - -
Overige beloningen op termijn - -
Uitkeringen beëindiging dienstverband - -
Totaal bezoldiging87.692 85.514

 

Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum van 125.011 euro (1 FTE) volgens de ‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties’ (functiegroep H – BSD score 420).

Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van 209.000 euro per jaar volgens de Wet Normering Topinkomens (2021).

Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar paragraaf 5.4 van het jaarverslag.

Aan de directeur en raad van toezicht zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging.

 

Analyse van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting

Werkelijk 2020/2021Begroting 2020/2021%
Baten van particulieren22.530.58520.676.7459%
Baten van bedrijven1.559.2451.148.98336%
Baten van andere organisaties zonder winststreven2.068.9841.219.70370%
Som der baten26.158.81423.045.43114%
Structurele hulp21.624.10418.733.89215%
Voorlichting/bewustwording1.790.9682.223.958-20%
Wervingskosten1.780.5441.393.33528%
Kosten Beheer & Administratie850.111755.74612%
Som der lasten26.045.72723.106.93113%
Saldo financiele baten en lasten-13.053-5002510%
Saldo baten en lasten100.034-62.000-261%

 

Aan baten hebben we 14 procent meer ontvangen dan begroot, wat we geheel hebben besteed aan structurele hulp. De toename van de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal gesponsorde kinderen (een toename van 2.691, terwijl we door de crisis niet op groei hadden gerekend). Daarnaast hebben we een groei gezien in de baten voor kindgerelateerde giften en giften voor aanvullende fondsen. Deze giften zijn voornamelijk vanuit bedrijven en de Muskathlons ontvangen. Ook waren de inkomsten voor het Noodhulpfonds veel hoger dan begroot.

Aan lasten zien we een toename die in lijn is met de extra inkomsten. Uiteraard betreft het grootste deel daarvan het doorgeven van de inkomsten aan structurele hulp. We mochten maar liefst 15 procent meer afdragen dan begroot. In de kosten zien we een verschuiving van voorlichting en bewustwording naar wervingskosten. Dit komt vooral door het digitaal werven van sponsors en inkomsten in plaats van fysieke evenementen. 

Samenvattend mogen we terugkijken op een goed en bijzonder gezegend jaar wat betreft de resultaten. De verwachtingen waren oorspronkelijk naar beneden bijgesteld vanwege de COVID-19- crisis, maar de sponsors en donateurs hebben ondanks onzekere tijden gul gegeven voor de missie van onze organisatie. 

6.5 Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de directie en de Raad van Toezicht van Stichting Compassion Nederland.

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020/2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020/2021 van Stichting Compassion Nederland te Apeldoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Compassion Nederland per 30 juni 2021 en van het resultaat over de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

 • de balans per 30 juni 2021;
 • de staat van baten en lasten over de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021; en
 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Compassion Nederland zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 • het bestuursverslag;
 • de overige gegevens;

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van RJ 650 Fondsenwervende organisaties is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties.

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting  haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
 • het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
 • het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Apeldoorn, 8 december 2021

De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door: drs. T.M. van Zandwijk RA

Financiële gegevens Compassion International

Beknopt overzicht financiële gegevens Compassion International

 

Beknopte balans per 30 juni 2021

Alle bedragen in US$ x 1.00030 juni 202130 juni 2020
ACTIVA
Vaste activa67.40473.027
Vlottende activa225.602101.494
Financiële vaste activa20.48917.080
Liquide middelen167.480194.856
Totaal activa480.975386.457
PASSIVA
Eigen vermogen
- vastgelegd45.10026.410
- vrij besteedbaar317.990244.316
363.090270.726
Langlopende schulden7.6396.058
Kortlopende schulden110.246109.673
Totaal passiva480.975386.457
 
COMPASSION INTERNATIONAL, INC. AND AFFILIATES
Consolidated Financial Statements June 30, 2021 and 2020: Consolidated Statements of Financial Position

 

Beknopte staat van baten en lasten 2020-2021

Alle bedragen in US$ x 1.000Werkelijk
2020/2021
Werkelijk
2019/2020
BATEN
Uit Verenigde Staten817.214768.631
Uit partnerlanden (o.a. Nederland)275.052224.260
Overige inkomsten (interest e.d.)3.7248.309
Totale baten1.095.9901.001.200
LASTEN
Besteed aan doelstelling
Ondersteuning kinderen830.335813.929
Totaal besteed aan doelstelling830.335813.929
Overige kosten
Fondsenwerving95.289111.766
Kantoorkosten78.00273.485
Totaal overige kosten173.291185.251
Totale lasten1.003.626999.180
Saldo van baten en lasten92.3642.020
Toegevoegd aan reserves92.3642.020

Inkomsten Compassion Nederland

Compassion Nederland had het afgelopen jaar 26.158.814 euro aan inkomsten. We besteedden 89,9 procent van onze totale lasten aan de doelstelling, dat wil zeggen: alles wat te maken heeft met het inhoudelijke werk van Compassion. Dit is een mooi percentage waar we trots op zijn. De overige 10,1 procent is besteed aan eigen doorgaande fondsenwerving en beheer & administratie.

Compassion International

Nederland stuurt geld door naar ons hoofdkantoor in Amerika: Compassion International. Van de totale bestedingen van de partnerlanden die Compassion International deed, dus ook van het geld uit Nederland, ging een klein deel (3,5 procent) naar administratieve ondersteuning van de partnerlanden. Het restant (96,5 procent) werd besteed aan Compassion-programma’s. Door vergelijkbare administratieve werkzaamheden van de verschillende partnerlanden samen te voegen, kan er efficiënt en effectief worden gewerkt.

Gebundelde financiën en capaciteit

Compassion International werkt erg professioneel op het gebied van programma-ontwikkeling, begeleiding en monitoring, zowel inhoudelijk als financieel. Door financiën en capaciteit te bundelen, hoeft het wiel maar eenmaal uitgevonden te worden. Het gevolg is dat we kostenbesparend kunnen werken en tegelijk een hoge kwaliteit kunnen waarborgen.

Totale inkomsten Compassion International (in US$ x 1.000)

Bijdragen per partnerland

Alle bedragen in US$ x 1.0002020/20212019/2020
Zuid Korea57.58640.424
Australië54.653 48.687
Groot Britanië53.339 42.627
Canada48.248 41.700
Nederland24.072 21.391
Duitsland13.069 9.692
Zwitserland7.995 5.556
Italië5.476 5.035
Frankrijk4.447 3.676
Nieuw Zeeland3.810 3.506
Scandinavië2.357 1.966
Totaal275.052 224.260

Toelichting op de besteding aan de doelstelling

Alle bedragen in US$ x 1.0002015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/2021
Kindsponsorprogramma's389.389384.028428.859452.343477.444488.933
Moeder- en baby programma11.43010.02410.82612.36014.11214.235
Ongesponsorde kinderen25.01341.79125.50130.50939.05341.349
Aanvullende fondsen sponsoring19.52618.22018.80420.81721.14120.904
Kindgerelateerde giften59.41358.20270.47081.07887.736101.171
Aanvullende hulp (interventies)31.90631.54933.82837.79142.27142.099
Wereldwijd programma65.16874.79773.78976.92174.80265.941
Veldondersteuning46.95441.15041.46652.72957.37055.703
Totaal648.799659.761703.543764.548813.929830.335

Aantal gesponsorde kinderen per partnerland

2015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/2021
Verenigde Staten1.092.5021.132.0411.219.3361.290.0141.320.8181.349.167
Canada106.87399.547107.753111.596111.997109.417
Australië109.292109.999116.103121.207124.249125.535
Groot Brittannië101.811101.752106.196108.641107.733110.087
Nieuw Zeeland11.97511.99212.03111.65911.44911.201
Frankrijk9.9429.94710.44310.83411.11311.251
Nederland41.43142.00143.98246.00847.89650.436
Italië14.98815.16416.37117.08418.15217.025
Zwitserland7.3077.3698.3399.81711.02912.549
Zuid Korea122.504117.713118.634120.414121.340126.706
Duitsland15.39717.45420.22023.21725.48627.645
Scandinavië3.4754.3945.0576.2086.2826.338
Totaal1.637.4971.669.3731.784.4651.876.6991.917.5441.957.357

COVID-19-crisis

€ 588.244

voor COVID-19 noodhulpcampagne

-17%

brieven van sponsorkinderen

 

3

reizen geannuleerd

 

De impact van de COVID-19-crisis is groot. Zeker in de landen waar extreme armoede is en waar  Compassion werkt. Wereldwijd luiden ngo’s de noodklok en ook lokale overheden laten van zich horen. 

Uit onderzoek blijkt dat de pandemie (in)direct grote gevolgen heeft voor mensen die leven in extreme armoede en zeker voor kinderen.
Veel dagloners raakten door de crisis hun werk kwijt, terwijl voedselprijzen juist enorm stegen met meer honger als gevolg. Zoekend naar inkomen raakten ouders regelmatig verstrikt in drugshandel, diefstal en de seksindustrie. Kinderarbeid nam een vlucht en meer meisjes werden uitgehuwelijkt. Ook nam kindermisbruik toe, vooral in de cyberseks-industrie. De vaccinatieprogramma’s voor bijvoorbeeld malaria en dengue werden stilgelegd, omdat de zorg rondom COVID-patiënten alle tijd en geld opslurpten. Niet zonder gevolgen: de WHO meldt een enorme toename aan kindersterfte. Nog steeds zijn in veel landen scholen (gedeeltelijk) gesloten. De leerachterstand van kinderen wordt alleen maar groter en dat heeft grote gevolgen voor het ‘verdienvermogen’ in hun leven. Het kerndoel van Compassion is dan ook belangrijker dan ooit: het bevrijden van kinderen van armoede in Jezus’ naam.

“Zoals altijd krijgen de armen de zwaarste klappen”

Sidney Muisyo (Colorado Springs), verantwoordelijk voor het kindontwikkelprogramma van Compassion.

Lees verder

8.1 Noodhulpcampagne

Voor het eerst in de geschiedenis van onze organisatie hebben we als fondswervende landen de handen ineengeslagen voor een Global Campaign. Deze campagne liep vanaf mei 2020 onder de slogan ‘We rise as one’. Elk partnerland heeft zich ingezet om fondsen te werven. De campagne werd voornamelijk online ingezet omdat offline weinig mogelijk was. Een nieuwe aanpak; tot corona was meestal de offline campagne leidend en werd deze online ondersteund. Nu werd dat omgedraaid en lag de focus helemaal op online.

Terwijl de pandemie bleef voortduren, liep ook de campagne door: geld voor noodhulp bleef hard nodig. Bij de start in mei 2020 was de ambitie van Compassion om boven een bedrag van 500.000 euro uit te komen. Medio juni 2021 was er via Nederlandse en Belgische sponsors en donateurs meer dan 1 miljoen euro binnengekomen. Een opbrengst die onze verwachtingen en ambities ver heeft overtroffen. Onze sponsors bleken zeer bereid om te geven.

Na de launch van de campagne via advertenties, social media, een online campagne, artikelen, radiocommercials, een advertentie op een ledscherm langs de snelweg, een katern in het Nederlands Dagblad en berichten in lokale kranten is er geen extra marketing effort meer gedaan. Wel zijn we continu via onze social media kanalen en de maandelijkse e-mailnieuwsbrief verhalen blijven delen over de impact van de pandemie in de veldlanden en de hulp die we bieden aan de gesponsorde kinderen en hun gezinnen.

Het grootste deel van de giften voor de noodhulpcampagne is afkomstig van bestaande sponsors en partners, ongeveer 10 procent van de giften kwam van nieuwe giftgevers.

Bekijk video

8.2 Effecten COVID-19

Geen of weinig onderwijs en kinderarbeid

Na meer dan een jaar COVID-19 is duidelijk dat de schooluitval in de veldlanden heel groot was in het afgelopen jaar. Kinderen konden (in bepaalde landen nog steeds niet!) heel lang niet naar school toe en de meesten hebben geen middelen om online onderwijs te volgen. Aan het begin van de pandemie was niet direct duidelijk dat de crisis zo lang zou duren. Daardoor hebben de projecten het ondersteunen van onderwijs niet direct opgepakt. Inmiddels gebeurt dat wel overal in een bepaalde vorm. Maar het was en blijft ingewikkeld. Zo mochten mensen in veel landen de deur niet uit. Daarmee zorgt COVID-19 hoe dan ook voor een nog grotere onderwijsachterstand voor kinderen in extreme armoede.

Door COVID-19 is de werkloosheid gestegen en raken meer kinderen betrokken in kinderarbeid. Wat opvalt is de hoge uitval onder tieners. Sommigen lukt het wel om te blijven leren onder deze moeilijke omstandigheden, zoals Victor. Hij geeft zichzelf les met ondersteuning van projectdirecteur Milly en een aantal gemotiveerde medestudenten.

Vooral jongeren die in armoede opgroeien zien hun toekomstdromen in rook opgaan. Veel tieners zijn gaan werken, omdat de inkomsten van ouders wegvielen. Door de maatregelen wordt de informele economie zwaar getroffen. In veel gezinnen was het alle hens aan dek. De kans dat deze tieners weer terugkeren naar school of het project is klein. Als zij niet terugkeren naar school zullen hun kinderen pas weer degenen zijn die scholing volgen.

Lees het verhaal van de kleine Shaniz die niet meer naar school gaat. Haar broer probeert haar nu te helpen bij haar schoolwerk. Tiener zus Veronica is gaan werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen en ondersteunt zo haar alleenstaande moeder Anne. 

Meer misbruik en geweld

Het is bijzonder tragisch dat er sprake is van meer gevallen van kindermishandeling, zowel geestelijk als lichamelijk. De redenen daarvoor liggen veelal op het vlak van extreme armoede. De druk in gezinnen is hoog door geldgebrek en krappe woonomstandigheden. Vaders waren het afgelopen jaar veel meer thuis en ze voelden zich tegelijkertijd enorm onmachtig door de pandemie.

In de veldlanden tekent zich ook een toename in het aantal tienerzwangerschappen af. Vooral in de sloppenwijken waar weinig leefruimte is, is dat een groot probleem. Verveling, maar ook de isolatie tijdens de lockdown maakte meisjes vatbaar. In ruil voor seks werd hen bijvoorbeeld voedsel en cadeaus aangeboden.

 

Dit afgelopen jaar heeft er ook toe geleid dat meer kinderen worden geëxploiteerd voor cyberseks dan voor de pandemie: meer dan 80 procent van alle kinderen loopt het risico verstrikt te raken in cyberseks. De Filipijnse overheid geeft bijvoorbeeld aan dat het aantal slachtoffers van cyberseks in het land is verdrievoudigd.

Honger en ziektes nemen toe

Door de crisis verloren veel ouders hun werk. Gevolg: geen inkomen, geen voedsel en dus honger. Een tekort aan voeding heeft een verminderde weerstand tot gevolg. Dit leidt tot ziektes en kosten die ouders niet kunnen betalen. Ook liggen de vaccinatieprogramma’s stil met als gevolg dat in de (nabije) toekomst miljoenen kinderen ziek worden door voorkombare ziektes als polio, malaria en tuberculose. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dat inmiddels ook becijferd*: door de coronapandemie hebben vorig jaar bijna 23 miljoen kinderen wereldwijd vaccinaties gemist tegen mazelen, polio en andere te voorkomen ziektes. Volgens de WHO en Unicef dreigt de coronapandemie de weg vrij te maken voor een perfect storm, nu miljoenen extra kinderen kwetsbaar zijn geworden.

 

De hoeveelheid kinderen die ziek werd door COVID-19 bleek het afgelopen jaar in de praktijk mee te vallen. Kinderen waren veel minder vatbaar voor het virus dan volwassenen. Tegelijkertijd blijven de cijfers in veel veldlanden rampzalig. COVID-19 maakt misschien geen slachtoffers onder kinderen, maar wel onder hun ouders. Als kinderen wees of gezinshoofd worden, moeten ze vaak stoppen met school en gaan werken om voor zichzelf en hun broers en zussen te zorgen.

Ook de vaccinaties lopen ver achter bij die in het westen. Dat maakt versoepelingen lastig.

De familie van de Bengaalse dagloner Tribin overleefde door minder maaltijden te eten. “We zijn wel bang voor COVID-19, maar de kans dat we doodgaan van de honger is veel groter.”

Compassion voorziet in voedselpakketten voor de gezinnen van sponsorkinderen.

Lees verder

 

10.581.728

Voedselpakketten

7.571.462

Hygiëne pakketten

1.537.457

Medische / gezondheidsondersteuning

212.662

Onvoorwaardelijke cash transfers

8.3 Compassion tijdens COVID-19

Sponsorbijdrage

Vanaf april 2020 is de sponsorbijdrage in diverse landen contant overhandigd aan de verzorger (meestal de moeder) van het gesponsorde kind. Daardoor konden veel gezinnen toch voedsel en eerste levensbehoeften kopen. Dit besluit is door Compassion Internationaal genomen. Onze sponsors zijn van deze maatregel op de hoogte gebracht door middel van de speciale COVID-19-mailing en de informatie was bovendien te lezen in de nieuwsbrief.

Briefschrijfproces

Door het (gedeeltelijk) sluiten van alle projecten vanaf het begin van de COVID-19-periode is het briefschrijfproces sinds april 2020 ernstig verstoord. Brieven werden vanuit Nederland wel digitaal naar de projecten gestuurd, maar zijn in de meeste gevallen pas later bij de kinderen aangekomen. In enkele gevallen zijn de brieven telefonisch voorgelezen door een projectmedewerker. Andersom werden er (bijna) geen brieven vanuit de veldlanden geschreven en verstuurd naar de sponsors.

Een-op-een-begeleiding

Projectmedewerkers gaan zo lang dat kan en mag door met een-op-een-begeleiding aan de gesponsorde kinderen in de vorm van huisbezoeken. Daarbij heeft de hulp aan de kinderen en gezinnen absolute voorrang op administratieve processen.

Preventieve scholing

In de landen waar Compassion werkt is men bekend met het besmettingsgevaar en de impact van virussen. Sinds februari 2020 is er al landelijke aandacht voor COVID-19 en wordt er, met inachtneming van de strenge maatregelen, in veel landen nog preventieve scholing aan kinderen en gezinnen gegeven over het belang van hygiëne en sociale afstand.

Kinderen beschermen

Grote aandacht is er voor het thema child protection. De meest kwetsbare kinderen, die in een onveilige buurt wonen of te maken hebben met huiselijk geweld en misbruik, worden zo goed mogelijk gemonitord en geholpen. Projectmedewerkers proberen, bij sluiting van projecten, zo lang mogelijk op huisbezoek te gaan. Als dat niet mogelijk is, is er zoveel mogelijk telefonisch contact met het gesponsorde kind.

Kerst

Ook de kerstviering zag er eind 2020 anders uit dan andere jaren. Waar mogelijk werden door de lokale medewerkers zoveel mogelijk de kerstkaarten thuisbezorgd. In totaal werden door Nederlandse sponsors 28.534 kaarten geschreven. 58,0 procent van de gesponsorde kinderen heeft daarmee een kerstkaart ontvangen.

Waar de impact van COVID-19 het grootst was, werden kinderen het meest geholpen met praktische cadeaus zoals schoenen, kleding, schoolspullen of zelfs voedsel. Als de nood echt hoog was kregen de ouders/verzorgers hun kerstgift als contant bedrag. In sommige landen konden wel grote kinderwensen vervuld worden. Hier kregen kinderen bijvoorbeeld een pop, een voetbal of een speelgoedauto.

Directe hulp

Compassion biedt tijdens de pandemie directe hulp. Dankzij de sponsors hebben onze lokale medewerkers sinds het begin van de pandemie het volgende kunnen uitdelen aan gezinnen:

Voedselpakketten 

Het uitdelen van voedselpakketten geeft enige verlichting omdat er even geen zorg meer is over of er überhaupt eten is voor de komende dagen. Daarnaast kan het geld dát er is, gebruikt worden voor andere noodzakelijke uitgaven zoals bijvoorbeeld de huur.

Hygiëne kits 

Ook worden er hygiëne kits uitgedeeld. In deze pakketten zitten verzorgingsproducten als zeep, desinfecterende handgel, shampoo en washandjes. Dit zijn zeker geen luxeproducten, maar net als voedsel een basisbehoefte. Goede hygiëne vermindert ziektes en bevordert gezonde levens. Gezinnen krijgen hier ook voorlichting over.

Medische zorg 

Op de projecten krijgen kinderen regelmatig een medisch onderzoek en de nodige medische zorg. Door de lockdowns kan dit nu niet. Doordat onze lokale medewerkers thuis komen, kunnen ze toch inschatten hoe het met de kinderen gaat. Als er zorg nodig is, wordt dat geregeld en indien nodig ook vergoed door Compassion.

Uitgekeerde geldbedragen 

Compassion heeft 254.888 keer ervoor gekozen om contant geld uit te keren aan gezinnen. Zij kunnen dit besteden aan waar dit het hardst nodig is, zoals aan huur, voedsel, medicijnen of schoon drinkwater. Zo kan er snel in directe nood worden voorzien.

Niet naar school

Een lockdown betekent ook: niet naar school. En dat terwijl onderwijs belangrijk is om aan armoede te kunnen ontkomen. Daarom voorziet Compassion in lesmaterialen en krijgen kinderen huiswerkbegeleiding om zo goed mogelijk bij te blijven met hun schoolwerk. Daarover lees je hier meer.

Vinger aan de pols

Ontzettend veel arme gezinnen zijn als gevolg van de crisis in nog grotere problemen terechtgekomen. Daardoor neemt de stress in huis toe, ouders hebben een korter lontje. Er is meer geweld en kinderen zijn kwetsbaar voor misbruik. Zowel thuis als op straat. Dankzij huisbezoeken kunnen medewerkers een vinger aan de pols houden. Ze maken geweld bespreekbaar. Wanneer er sprake is van misbruik, worden er juridische stappen gezet.

Dankzij de hulp van sponsors en de inzet van de lokale kerken en hun medewerkers gebeurt er veel om gezinnen die in extreme armoede leven te ondersteunen. De gevolgen van de pandemie zullen nog lange tijd merkbaar zijn bij gezinnen in extreme armoede.

 

8.4 Impact op de organisatie

Reizen en Muskathlons

Het afgelopen jaar zijn er geen sponsorreizen en ook geen Muskathlon-reizen georganiseerd. We zien uit naar ontmoetingen van hart tot hart in de veldlanden, maar op het moment is er nog geen zicht op het hervatten van de reizen.

Ten bate van de Noodhulpcampagne zijn wel vanaf het najaar van 2020 een aantal sportieve acties georganiseerd, zoals de Muskathlon@Home in augustus 2020 en juni 2021 en Tour de Compassion in mei 2021. Die hebben met elkaar een mooie bijdrage van € 87.415,- opgeleverd aan het COVID Noodhulpfonds. De deelnemers van de Vrouwenreis Zeeland, die in januari 2021 naar de Filippijnen zouden afreizen, zijn ondanks de annulering lange tijd doorgegaan met het werven van fondsen, wat resulteerde in een bedrag van € 29.236,-

Voorgangers

Normaal gesproken worden de voorgangers van de kerken bij de projecten niet door Compassion betaald. Het is gebruikelijk dat zij een inkomen krijgen uit de collectes die worden gehouden tijdens kerkdiensten, maar het afgelopen jaar waren er geen of nauwelijks diensten. Daardoor zagen voorgangers zich genoodzaakt te stoppen met hun werk voor de kerk. Ze moesten ander werk zoeken, waardoor ze minder tijd konden geven aan het project waar dat zo nodig was. Als organisatie wilden we dat niet laten gebeuren. Daarom heeft Compassion het afgelopen jaar voorgangers financieel ondersteund, zodat ze hun leidinggevende en pastorale taken konden blijven doen.

Groei

Tegen alle verwachtingen in mocht Compassion Nederland in haar jubileumjaar een geweldige mijlpaal bereiken. In maart 2021 werd het 50.000ste gesponsorde kind verwelkomd.

Sponsors bleven trouw in hun sponsoring en maakten op tijd het sponsorgeld over. Ook het aantal opzeggingen door sponsoren was lager dan in vorige jaren, zeker in Nederland. Door de sponsors werden ook meer dan ooit familiegiften gegeven. Onze conclusie: onze sponsors begrijpen heel goed dat de crisis in de landen waar de kinderen wonen nog veel heftiger is dan bij ons. Dat werd door hen gezien en omgezet in concrete daden.

Sommige van de ondernemers die ons normaal steunen hadden het heel zwaar en konden daardoor ons werk tijdelijk niet ondersteunen. Tegelijkertijd ging het anderen juist heel goed waardoor zij meer konden doneren. In totaal werden door ondernemers 50 Moeders en baby’s-projecten gefinancierd, twee noodprojecten ondersteund en 18 individuele projecten bekostigd.

Alles bij elkaar maakte dat we de zorg konden blijven dragen. Ook mede door de extra giften voor het Noodhulpfonds en goede reserves konden we voldoen aan onze verplichtingen en hoefde er geen kind uit het project te gaan.

Kantoor In Nederland

Als Nederlands kantoor stonden we dit jaar voor de uitdaging nieuwe wegen te bewandelen. Al heel snel zijn we thuis gaan werken en we hebben dat ook snel en goed gefaciliteerd. Vanuit het HR-team is steeds de persoonlijke behoefte van medewerkers goed uitgevraagd: waar zit je; hoe gaat het; wat heb je nodig? Ingestoken werd op het volhouden op de lange termijn. Medewerkers hadden kinderen thuis lopen. Hoe zorg je in die situatie dat mensen duurzaam inzetbaar zijn? Tegelijkertijd wilden we als organisatie onszelf blijven tijdens de crisis. Alles moest anders, maar wel binnen dezelfde normen.

Online

Door alle online meetings en overleggen hebben medewerkers schermconditie opgebouwd. In het begin was het voor iedereen vermoeiend, maar inmiddels gaat het veel beter. Door de tijd heen zijn daarvoor vaardigheden geleerd en dat is ook ondersteund: hoe vergader je goed online en hoe blijf je met elkaar verbonden in een online wereld? Twee keer per week was er een online contactmoment waarbij heel veel mensen aanwezig waren. Zo zijn we dicht bij elkaar gebleven. Er was ook ruimte voor grappige dingen en sociale elementen.

Daarnaast is er een slag gemaakt met de interne communicatie. Omdat we elkaar helemaal niet zagen, werd er regelmatig een nieuwsupdate verstuurd. Eerst dagelijks, daarna wekelijks en nu elke twee weken. Alles wat je echt moet weten over de organisatie, welke nieuwe dingen er gebeuren en lief en leed staat in deze update. Daarmee zijn we beter geïnformeerd dan ooit. Al met al kijken we met tevredenheid terug op deze tijd. Ons HR-team verdient daarbij een grote pluim.

Hybride werken

Toen het kon zijn teams elkaar weer gaan ontmoeten in verschillende vormen. Door de periode van veel thuiswerken heen is er veel ruimte ontstaan voor hen om zelf te bepalen wat het meest handig is: thuiswerken, op kantoor of op locatie. Een team dat elkaar veel nodig heeft om te brainstormen, moet elkaar meer moeten opzoeken dan bijvoorbeeld een team dat veel concentratiewerk uitvoert. Binnen de teams werden daar afspraken over gemaakt. Ook na de pandemie zullen we deze hybride vorm van werk blijven faciliteren. Voor iedereen die een werkplek wil op kantoor, is die beschikbaar, maar mensen mogen zelf kiezen waar ze werken.

Samensturing

De samensturing heeft in deze situatie goed uitgepakt. Teams pakten de basiszorg voor elkaar goed op. Daardoor kon het crisisteam zich helemaal richten op de crisis. Er werd wel steeds proactief navraag gedaan bij de teams, maar doordat de basiszorg goed geregeld was, ging het heel goed. Dat blijkt ook uit de cijfers van een interne enquête.

 

8.5 Nieuwe initiatieven

Onze relatiemanagers, marketing- en communicatiespecialisten, maar ook ICT’ers en de mensen van de administratie en sponsorservice; iedereen werd uitgedaagd om in zijn of haar vakgebied te innoveren. Doordat alle mogelijkheden voor offline events wegvielen, zijn we gaan experimenteren met online events: een leerzaam en interessant traject. Wat we merken is dat het effect van een online event langer na-ijlt, bijvoorbeeld bij een kerkdienst waar aandacht is voor Compassion of bij een concert. Ook als er weer meer offline kan, willen we daar zeker mee doorgaan. Technisch zijn we de online events door het jaar heen steeds beter gaan doen, maar nog meer research is nodig.

In kerken konden we weinig doen, maar kort voor de tweede lockdown in november heeft het team wel een kerkentour gehouden, offline en soms online. We bleven zoveel mogelijk voorgangers bezoeken om in contact te blijven. Juist in deze tijd hebben we geprobeerd te dienen en te luisteren. We willen verbonden zijn in moeilijke tijden en niet alleen als kerken iets willen geven.

Nieuwe initiatieven die zijn ontstaan: 

 • Informatieavonden; Collega’s uit het veldland gingen in gesprek over de impact van COVID-19 op de kinderen en het land. Tijdens de livestream konden kijkers vragen stellen via de chat, die de collega’s uit het veldland beantwoorden. Het heeft geen directe sponsoringen opgeleverd, maar was erg goed voor de loyaliteit en betrokkenheid van de sponsors.
 • Chapel sessions livestream; Een artiest-ambassadeur van Compassion zong gedurende een uur eigen nummers en vertelde verhalen over zijn/haar ervaring met Compassion. Tijdens de avonden hebben we er bewust voor gekozen om geen directe sponsoroproep te doen, maar de kijkers te bevestigen in hun keuze voor Compassion. Uiteindelijk zijn er twee kinderen gesponsord en heeft het een hoge betrokkenheid van sponsors opgeleverd. Dit concept wordt in het nieuwe jaar herhaald.
 • Viering 25 jaar; Het 25-jarig bestaan van Compassion Nederland is gevierd tijdens een online livestream, bestaande uit twee delen. Het eerste deel was te volgen voor alle sponsors, collega’s, ambassadeurs en relaties. Er waren ook internationale gasten als spreker aanwezig.

Compassion Nederland werd door ambassadeurs en partnerorganisaties gefeliciteerd met het jubileum! Tijdens het tweede deel van de avond was de viering vooral voor medewerkers.

 • Online kerstviering – Online evenement, niet georganiseerd vanuit Compassion, maar waar Compassion bij aanhaakte. Dit heeft mooie content gegenereerd voor social media en betrokkenheid van de sponsors.
 • Bidden en vasten – Dit jaar zijn er meerdere online conferenties rondom bidden en vasten georganiseerd, met een wisselend aantal deelnemers. Bij elke conferentie is er aandacht en ruimte voor het werk van Compassion en er wordt ook altijd een aantal kinderen gesponsord. Zelfs in coronatijd is de betrokkenheid met deze achterban groot. Op 1 juni was er een landelijke Bidden&Vasten-dag, met de focus op de Filipijnen.
 • Muskathlon@Home; Muskathleten door heel Nederland renden, fietsten en wandelden in augustus 2020 en juni 2021 op allerlei plaatsen in het land en lieten zich sponsoren voor de Noodhulpcampagne. Honderden mensen kwamen in beweging voor kinderen in extreme armoede. Voor het werk van Compassion werd ruim € 362.000,- opgehaald.

Live-streams

 

Experience

Waan je in een andere wereld

Caravan on tour

Compassion komt naar je toe

Vooruitblik

‘Vroeger haalde ik op de basisschool al geld op voor Afrika en nu doen we het nog steeds’, zei een vrouw van een jaar of zestig tegen mij. ‘Ik heb het idee dat het helemaal niet opschiet…’

 

We gingen goed vooruit

Het gaat langzamer dan wij allemaal zouden willen, dat klopt. Maar de afgelopen 20 jaar ging het goed vooruit. Sinds de jaren ’90 is extreme armoede gedaald. Waren eerst nog 1,2 miljard mensen extreem arm, voor de COVID-19-crisis uitbrak, waren dat er nog 789 miljoen. Je bent ‘extreem’ arm als je minder dan 1 dollar 90 per dag verdient. Of zoals de VN het omschreef: “extreme armoede is een enorm gebrek aan basisbehoeften. Geen (of nauwelijks) toegang tot eten, veilig drinkwater, sanitair, gezondheidsvoorzieningen, onderdak, onderwijs en informatie.” Maar de pandemie heeft ertoe geleid dat extreme armoede voor het eerst in 22 jaar weer is toegenomen, en de werkloosheid is dramatisch gestegen. De Wereldbank voorspelt dat door COVID-19 maar liefst 150 miljoen meer mensen dit jaar in extreme armoede vervallen, van wie de helft kinderen.

Nieuwe collega’s

Compassion zet alles op alles om zo snel mogelijk weer een dalende lijn in te zetten. Het afgelopen jaar, lukte het Nederland en ook veel van de andere fondswervende landen om tegen de verwachting in zelfs te groeien. Tegelijk hebben we aan de uitgavenkant scherp geopereerd, met als gevolg dat er nu geld beschikbaar is om te investeren in extra mensen.

Het ontbreekt ons in Nederland namelijk niet aan ideeën en we zien nog steeds heel veel mensen met een groot hart, ruimte in hun budget en geloof in de aanpak van Compassion. We hebben alleen regelmatig wel een tekort aan menskracht om al die goede ideeën ook om te zetten in acties.

7 strategische doelen

We weten ook waar we heen gaan. Compassion Nederland werkt met een rolling drie-jaren-strategie. Dat betekent dat we die elk jaar aanpassen. We sturen op 7 strategische aandachtsgebieden en evalueren elk jaar in welke fase zich die bevindt en of er nieuwe moeten worden toegevoegd of sommige weer van de lijst afkunnen.

De doelen die voor boekjaar 2021/2022 op de agenda staan zijn:

 • Strategisch Positioneren
 • Share the Movement
 • Empower de kerk
 • Doelgericht technologisch innoveren
 • Jongeren
 • Naamsbekendheid
 • Duurzaamheid

Internationale aanpak

Tegelijk investeert Compassion Internationaal veel in het ontwikkelen van nieuwe concepten en mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en de kwantiteit in de landen waar wij werken en willen gaan werken omhoog gaat. Het gaat er niet alleen om hoeveel kinderen er bereikt zijn, maar vooral ook of het hen daadwerkelijk lukt om de extreme armoede achter zich te laten en daarmee een nieuwe, hoopvolle generatie te laten opstaan. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook in verantwoordelijkheid en leiderschap.

 

God liefhebben boven jezelf en de naaste als jezelf

Er staat ons wederom een jaar vol kansen en uitdagingen te wachten. En in alles wat we doen is onze focus deze: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Als we dat doen, is dat niet alleen het beste, maar ook het meest strategische wat we kunnen doen. Want ‘In Jezus’ naam’ betekent voor ons: alleen in Hem, met Hem en door Hem gaan we dit jaar vol vertrouwen tegemoet.

Nienke Westerbeek

directeur Compassion Nederland

Ramingen boekjaar 2021/2022

De begroting van baten en lasten en specificatie van indirecte kosten
voor 2021/2022 zijn als volgt:

Begroting van baten en lasten 2021/2022

Alle bedragen in €Begroting 2021/2022
BATEN
- Baten van particulieren22.490.142
- Baten van bedrijven1.444.064
- Baten van andere organisaties zonder winststreven1.547.682
Som van de baten25.481.888
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Structurele hulp
- gesponsorde kinderen17.499.690
- studenten96.929
- moeders & baby's481.719
- aanvullende fondsen2.592.348
20.670.686
Voorlichting/bewustwording2.013.160
Totaal besteed aan doelstellingen22.683.846
Wervingskosten2.065.866
Kosten beheer & administratie945.176
Som van de lasten25.694.888
Saldo voor financiële baten en lasten-213.000
Saldo financiële baten en lasten-22.000
Saldo van baten en lasten-235.000
Toevoeging/onttrekking aan:
- continuiteitsreserve383.379
- bestemmingsreserves-25.102
- algemene reserve-593.277
- bestemmingsfondsen-
Totaal-235.000

 

 • Deze begroting is door de raad van toezicht van Compassion Nederland in de raad van toezicht vergadering van 30 juni 2021 goedgekeurd.
 • Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

 

Specificatie indirecte kosten begroting 2021/2022

Doelstelling
Alle bedragen in €Structurele hulpVoorlichting/ bewustwordingWervingskostenKosten beheer & administratieTotaal 2021/2022
Afdrachten 19.876.400 - - - 19.876.400
Directe kosten Marketing & Communicatie 39.540 471.740 480.631 65.514 1.057.425
Salarissen 346.161 814.682 830.018 423.840 2.414.702
Sociale lasten 66.008 157.909 161.620 79.338 464.874
Pensioenlasten 19.327 51.231 52.808 28.734 152.099
Overige personeelskosten 54.019 143.213 135.387 59.469 392.088
Reis- en verblijfkosten 9.220 54.106 52.738 12.554 128.619
Huisvestingskosten 24.235 54.420 54.466 25.698 158.819
ICT-kosten 64.502 142.409 140.710 67.879 415.500
Kantoorkosten 124.549 18.302 58.972 33.049 234.872
Afschrijvingen 35.387 79.462 79.530 37.523 231.902
Algemene kosten 11.339 25.686 18.986 111.579 167.589
Totaal20.670.6872.013.1602.065.866945.17625.694.889

 

Normstelling beheer- en administratiekosten

Op basis van de begroting 2021/2022 is de normstelling voor beheer- en administratiekosten uitgedrukt in een percentage van de totale bestedingen vastgesteld op 3,7 procent.

Normstelling wervingskosten

Het percentage wervingskosten uitgedrukt in een percentage van de baten is op basis van de begroting 2021/2022 vastgesteld op 8,1 procent.